Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Bijemy rekord w resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Bądź wtedy z nami


Nasza szkoła przystąpiła do akcji bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Jest to jedno z działań, które związane jest z bezpieczeństwem naszych uczniów i prowadzone jest w ramach konkursu "Odblaskowa Szkoła".

Bicie Rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób odbędzie się 16.10.2018 o godzinie 12:00 i potrawa do godziny 12:35.

Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przesłanych przez niego materiałów przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w celach promocyjnych.

W przypadku, gdy liczba stanowisk (fantomów) jest mniejsza niż liczba osób biorących udział w Wydarzeniu, dopuszczalne jest zmienianie się tych osób na stanowisku. Ważne, aby resuscytacja krążeniowo – oddechowa (cykl RKO – 30 ucisków i 2 wdechy ratownicze) była nieprzerwanie prowadzona na danym stanowisku przez cały czas trwania Wydarzenia.

Poniższe zgody proszę przekazać p. Agnieszce Obrzud

Zezwolenie na utrwalenie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku 

Zezwolenie na utrwalenie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku dziecka

 

Autor: Agnieszka Obrzud
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.