Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Nasi uczniowie próbują pobijać rekordy...


 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już po raz szósty zorganizowała akcję bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Celem akcji było zwrócenie uwagi na potrzebę szkoleń dzieci oraz istotę umiejętności wykonywania RKO, dzięki czemu wzrastają szanse przeżycia osób z zatrzymaniem akcji serca. Akcja bicia rekordu w jednoczesnej resyscytacji krążeniowo - oddechowej to największa lekcja w zakresie bezpieczeństwa. Nasza szkoła przyłączyła się do niej również ze względu na udział w konkursie "Odblaskowa Szkoła", którego główną ideą jest promowanie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa.

16 października 2018 z okazji „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” w samo południe dziesiątki tysięcy osób z całego kraju pokazało, że umie udzielić pierwszej pomocy. Do akcji włączyły się różne instytucje, a większość z nich stanowiły szkoły objęte Programem Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”.


Do akcji przyłączyła się również nasza szkoła. Przedstawiciele klas IV, V, VIII oraz 3 gimnazjum, w sumie 23 osoby przez pół godziny na 2 fantomach prowadzili resuscytację krążeniowo - oddechową. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w bicie rekordu. Każdy uczeń wykonał na przygotowanym fantomie 30 ucisków oraz dwa oddechy ratownicze. Możemy sobie pogratulować, gdyż według nieoficjalnych ustaleń rekord został pobity. Najważniejszy jest jednak fakt, iż nasi uczniowie pokazali, że potrafią ratować ludzkie życie. Pamiętajmy, że podjęcie akcji ratowniczej jest zawsze lepsze niż nie udzielenie pomocy. Cieszymy się, ze mamy udział w biciu rekordu. Mamy nadzieję, że dzieci w razie potrzeby będą miały odwagę, aby nabyte podczas akcji umiejętności wykorzystać w ratowaniu drugiego człowieka.

 

Drodzy uczniowie dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

Drodzy rodzice, opiekunowie, nauczyciele – dbajcie o rozwój umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez dzieci (i siebie)!

 

 

 

 

Galeria zdjęć

 

Autor: Agnieszka Obrzud
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.