Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Szkoleniowo – integracyjny wyjazd Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia


Grupy Liderów Promocji Zdrowia, działające od wielu lat w szkołach naszej gminy, skupiają młodych ludzi, chcących świadomie, aktywnie i odpowiedzialnie kształtować własne życie, a także własnym, dobrym przykładem oddziaływać na środowisko rówieśnicze.

To właśnie młodzi ludzie są najskuteczniejszym i najlepszym sposobem dotarcia do swoich rówieśników i dzieci trochę od nich młodszych. W celu dobrego przygotowania się do tak odpowiedzialnego zadania, Liderzy Promocji Zdrowia z: Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu, Szkoły Podstawowej w Barcicach oraz Szkoły Podstawowej w Gołkowicach, uczestniczyli w dniach 19 – 20 październik 2018 r. w obozie szkoleniowo – integracyjnym.

W Piwnicznej Zdroju w Domu Wczasów Dziecięcych młodzi ludzie wymieniali się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia zajęć promujących zdrowy styl życia.

Na zajęciach warsztatowych oraz późniejszych zajęciach integracyjno – prozdrowotnych zwracano uwagę na różne aspekty zdrowia, między innymi: życie bez nałogów, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, a także umiejętność budowania pozytywnych relacji społecznych.

Po zajęciach warsztatowych młodzież miała możliwość uczestniczenia w innych, ale także pro- zdrowotnych formach zajęć, takich jak: „Sport na wesoło”, integracyjny śpiew przy ognisku, a potem karaoke i dyskoteka.

Nasi przeszkoleni Liderzy Promocji Zdrowia będą teraz działać w swoich szkołach, przeprowadzając zajęcia profilaktyczno – prozdrowotne dla młodszych kolegów i koleżanek.

Wydaje się, że dobrze zaplanowane i przeprowadzone działania będą w istotny sposób oddziaływać na dzieci i młodzież, zachęcać ich do naśladowania i dbania o własne zdrowie.

Opiekunowie oraz uczestnicy wyjazdu składają serdeczne podziękowania  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającej  przy Urzędzie Miejskim w Starym Sączu. Dzięki Państwa zrozumieniu i wsparciu, również finansowym, młodzi ludzie mogą kolejny już raz spotkać się i wspólnie poszukiwać najlepszych sposobów dbania o zdrowie i dokonywania dobrych, życiowych wyborów.

Opiekunowie grup: Katarzyna Dubiel, Małgorzata Koszyk, Anna Matras, Ewa Załubska, Bożenia Kozieńska.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

 

 

Autor: Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.