Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Europejski Dzień Języków 2018 w naszej szkole. Różne europejskie kraje. Różne języki.


Po wystawie nietypowych drzew wykonanych przez czwartoklasistów, którzy na kolorowych liściach umieszczali informacje o tym, jak efektywnie uczyć się języków obcych, nadeszła pora na podsumowanie działań z udziałem uczniów klas piątych.

Zadanie ‘Zjednoczeni w różnorodności - United in diversity’ polegało na wykonaniu plakatu prezentującego wylosowany kraj europejski. Jako inspirację do wykonania zadania, uczniowie wykorzystali publikację Komisji Europejskiej o różnorodności w Europie, o tym samym tytule, która przybliżyła uczniom bogactwo kulturoznawcze i językowe krajów europejskich. Uczniowie po wylosowaniu kraju, musieli samodzielnie poszukać informacji na jego temat, a na plakacie oprócz aspektów kulturoznawczych umieścić również informacje o języku, w jaki porozumiewają się mieszkańcy tego kraju.

Zajęcia z języka angielskiego były okazją do prezentacji plakatów, a także do podzielenia się z koleżankami i kolegami zdobytą wiedzą kulturoznawczą na temat różnych krajów w Europie. Zaangażowanie uczniów klas piątych przyczyniło się do powstania kolorowej wystawy na korytarzu szkoły o różnorodności kulturowej i językowej w Europie. Zanim poznamy laureatów, w najbliższym czasie pojawi się kolejna wystawa, będąca podsumowaniem projektu ‘An Autumn Forest’, w ramach którego tym razem uczniowie klas drugich, współpracując w grupach, przygotowali prace przedstawiające jesienne lasy.

 

Galeria zdjęć

 

 

Autor: Beata Damasiewicz, Agnieszka Obrzud
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.