Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
(Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

"Archipelag skarbów" - zajęcia profilaktyczne


29 i 30 października 2018r. młodzież z klas siódmych i ósmych naszej szkoły brała udział w programie  zintegrowanej profilaktyki ryzykownych zachowań „ Archipelag skarbów”.

Program realizowany był przez specjalnie przygotowanych trenerów  Fundacji Ostoja – (Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu ) pod nadzorem Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie.

Celem programu jest wzmocnienie pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły i rodziny oraz zwrócenie uwagi na zdrowy i mądry styl życia, bez alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii.  Zajęcia dotyczyły także umiejętności radzenia sobie z emocjami

w trudnym wieku dojrzewania, kształtowania hierarchii wartości, zagrożeń płynących ze świata mediów, poszukiwania pozytywnych wzorców, oraz pierwszych uczuciowych fascynacji.

Przez dwa dni realizatorzy programu zabrali młodzież naszej szkoły w „podróż” pełną przygód, której celem było odnalezienie skarbów.. Tymi skarbami są: głębokie szczęście, trwała miłość, realizacja w życiu własnych pasji i marzeń, budowanie pozytywnych, opartych na szacunku i zaufaniu relacji z innymi. To właśnie te skarby dają nam gwarancję na wygranie najważniejszej „ podróży” , którą jest nasze życie.

Zachowując się ryzykownie ( sięgając po alkohol, narkotyki, dopalacze) tracimy szanse na zdobycie skarbów. Przeszkodą mogą być też nasze wewnętrzne „ tygrysy”, czyli trudne emocje, takie jak między innymi: złość, gniew, strach. Uczniowie otrzymali konkretne wskazówki, jak sobie z nimi radzić.

Bardzo ważną wyspą, na którą „ popłynęli” nasi uczniowie wraz z trenerami była „Wyspa Przewodników.” To tam dowiedzieliśmy się, że choć w życiu każdego człowieka bywają trudne chwile, to są wokół nas ludzie, którzy może nie są bez wad, ale są to osoby którym na nas zależy, można im zaufać i poprosić ich o pomoc. To są nasi  przewodnicy, w którymś konkretnym  momencie naszego życia.  Dzięki nim możemy: „ odważnie iść szlakiem życia i korzystać ze śladów ludzi, którym można zaufać”.
  Podczas spotkań posługiwano się bogatym materiałem w postaci prezentacji, wypowiedziami znanych z ekranu osobowości, statystykami i mądrymi sentencjami.

Przeprowadzano rozmowy z uczestnikami, konkursy tematyczne oraz Festiwal Talentów. Prowadzący umieli nawiązać kontakt z młodzieżą mimo że tematyka była trudna.

W ramach programu w naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z rodzicami i nauczycielami. W ramach tych spotkań wyjaśniono rodzicom i nauczycielom symbole, cele programu. Poruszano także temat komunikacji rodziców z dorastającymi dziećmi.
Program Archipelag Skarbów łączy w sobie trzy najważniejsze cechy dobrej profilaktyki:
1. Wspiera rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodzieży wartości.
2. Jest atrakcyjny dla młodzieży.
3. Należy do nielicznej grupy programów skutecznych (co zostało udowodnione w badaniach naukowych.

Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim Stary Sącz, za umożliwienie i całkowite sfinansowanie realizacji zajęć w ramach Programu. Dziękujemy także pani dyrektor Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu – Marii Sosin oraz księdzu proboszczowi parafii św. Elżbiety w Starym Sączu – Markowi Taborowi za udostępnienie sal, w których odbywały się zajęcia.

Zapraszamy do galerii zdjęć 

 

 

Autor: Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.