• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Konkurs na dekorację świąteczną - zaproszenie


REGULAMIN KONKURSU NA DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ

§ 1
Postanowienia wstępne

·        Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu na Dekorację Świąteczną w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem organizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

§ 2
Cele konkursu

·        Rywalizacja międzyklasowa.

·        Integracja wewnątrzklasowa.

·        Stworzenie osobom utalentowanym możliwości rozwoju.

·        Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

§ 3
Termin konkursu

·        Dekorację wykonać należy w terminie do 10 grudnia 2018r.

·        Korytarze sprawdzane będą 14 grudnia 2018 roku.

§ 4
Zasady konkursu

·        Konkurs adresowany jest do wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu zwanych w dalszej części Uczestnikami.

·        Uczestniczy samodzielnie wykonują ekologiczną dekorację świąteczną (wykorzystać należy szklane, plastikowe butelki, słoiki, papier, drewno, sznurek, szyszki, suszone owoce itp.).

·        Temat przewodni: Anioł.

·        Przygotowaną dekorację uczestnicy umieszczają na parapetach lub barierkach klatki schodowej.

·        Przebieg konkursu:

1.do 10 grudnia 2018 roku – Klasy zobowiązane są do dekoracji korytarzy:

- klasa 1A, 1B, 2A, 2B – 16 - 24

- klasa 4A – 4 -7

- klasa 4B – klatka schodowa na I piętro (parapety: 1 okno duże i 1 małe)

- klasa 4C – klatka schodowa na I piętro (parapety: 1 okno duże i 1 małe)

-klasa 5A – 1 - 4 (dwa okna)

- klasa 5B – 10 -12 (dwa okna)

- klasa 7A– klatka schodowa parter – piętro (barierki)

 - klasa 7B – 10-12 (trzy okna)

- klasa 8A – klatka schodowa na II piętro (parapety: 1 okno duże i 1 małe)

- klasa 8B – 13-15 (trzy okna)

- klasa 8C – klatka schodowa na II piętro (barierki)      

- klasa 3A (gimn.) - sala gimnastyczna

- klasa 3B (gimn.) - 1 - 4 (dwa okna)

- klasa 3C (gimn.) - sala gimnastyczna

- klasa 3D (gimn.) – klatka schodowa na II piętro (parapety: 1 okno duże i 1 małe)

 

2. 14 grudnia 2018 roku – Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły sprawdzi wykonane dekoracje.

2.1.Oceniane podlegają:

·        Walory estetyczne;

·        Inwencja twórcza;

·        Zgodność z wytycznymi;

·        Samodzielność wykonania 

2.2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po sprawdzeniu wszystkich korytarzy.

2.3 Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

§ 5
Postanowienia końcowe

·        Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania.

·        Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego i będzie na niej dostępny przez cały okres trwania Konkursu.

·        We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

·        Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Organizatora.

 

 

Autor: URS z opiekunami
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.