• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „ZDOLNY MIKOŁAJ”


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „ZDOLNY MIKOŁAJ”

Organizatorem konkursu jest Uczniowska Rada Szkolna
działająca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

 

Cele konkursu:

 

·         Popularyzacja działań artystycznych w szkole

·         Umożliwienie prezentacji swoich pasji

·         Rozwijanie zainteresowań

·         Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego

·         Rozwijanie kreatywności uczniów

 

Postanowienia ogólne:

 

1.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV– VIII SP oraz III gimnazjum. którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.

2.    Swój „talent” uczeń/grupa uczniów prezentuje w stroju Mikołaja.

3.    Prezentacja może mieć formę sceniczną lub muzyczną (piosenka, taniec, przemówienie, kabaret, iluzja, itp.).

4.    Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w trakcie zabawy andrzejkowej, 29 listopada 2018r.

5.    Wychowawca klasy do dnia 27 listopada 2018r. podaje opiekunom Uczniowskiej Rady Szkolnej nazwiska osób, które chcą wziąć udział w konkursie.

6.    Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.

7.    Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.

8.    Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut.

9.    W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament musi być nagrany na pendrive.

10.  Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu.

11.  W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.

12.  Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.

13.  Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli i przedstawicieli uczniów.

14.  Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 0 do 5. Punkty przyznawane są za strój i prezentację.

15.  Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie.

16.  Zwycięzcę wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów, natomiast wszyscy uczestnicy zostaną zakwalifikowani do grupy utalentowanych uczniów naszej szkoły. O wyniku decyduje suma punktów.

17.  Po krótkiej przerwie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród.

 

Postanowienia końcowe:

1.    Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2.    Decyzja Komisji Konkursowej, typującej finalistów jest ostateczna.

3.    Wszystkie występy dzieci będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby promocyjne Szkoły.

4.    Nagrody w konkursie zapewnia organizator.

 

Autor: Uczniowska Rada Szkolna
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.