• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

To jest człowiek... . Dajmy mu PRAWA!


10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która zapewniła wolność i poczucie bezpieczeństwa wszystkim ludziom, bez względu na kolor skóry. Włączając się w jej obchody Uczniowska Rada Szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 zaproponowała i zrealizowała szereg działań, aktywując uczniów całej gminy.

Proponowane działania odbywały się na płaszczyźnie wewnątrz i międzyszkolnej.

W szkole uczniowie klas VIII przygotowali prezentacje multimedialne na temat praw człowieka, praw dziecka, praw ucznia, które następnie były udostępniane, omawiane i dyskutowane na lekcjach. Kolejnym etapem był szkolny konkurs plastyczny - Plakat propagujący prawa człowieka. Uczniowie, jak zawsze odpowiedzieli na nasze propozycje, przygotowując piękne i oryginalne prace, świadczące o ich talencie i dojrzałości obywatelskiej. Swoje zaproszenie Uczniowska Rada Szkolna skierowała do sąsiednich szkół podstawowych, proponując Samorządom konkurs plastyczny - Logo Organizacji Broniącej Praw Ucznia i konkurs literacki - List otwarty na temat łamania praw dziecka na świecie.

Cieszymy się bardzo z ich zaangażowania i obecności w naszej szkole.

„Dla wszystkich starczy miejsca... Słowa tekstu E. Stachury rozpoczęły akademię z okazji 70. rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która odbyła się w naszej szkole 10 grudnia 2018. Przybyli na nią: Kazimierz Sas – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Sławomir Szczepaniak – Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Anna Tokarczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz przedstawiciele Uczniowskich Rad Szkolnych wraz z opiekunami z terenu gminy Stary Sącz. Nie zaszczycił nas swoją obecnością Rzecznik Praw Dziecka, który z powodów organizacyjnych nie mógł wziąć udziału w uroczystości. Przesłał on na ręce Pani Dyrektor Wioletty Nowak podziękowania za zaproszenie i wyrazy uznania za realizację takich inicjatyw, podkreślił także wielką rolę szkoły w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich wśród młodych ludzi.

Po części artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy VII a głos zabrali przedstawiciele Uczniowskich Rad Szkolnych, którzy prezentowali przygotowane prace plastyczne – loga organizacji i listy otwarte. Komisja konkursowa w składzie: Pani Anna Tokarczyk, Pan Kazimierz Sas, Pan Sławomir Szczepaniak oceniająca ich pracę przyznała:

·         I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu;

·         II miejsce – Szkoła Podstawowa w Barcicach;

·         III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu.

„Starosądecka dwójka”, jako gospodarz wydarzenia, przekazała swoją nagrodę gościom, oto ostateczne wyniki konkursu:

·         I miejsce – Szkoła Podstawowa w Barcicach;

·         II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu;

·         III miejsce – Szkoła Podstawowa w Skrudzinie.

Po rozdaniu nagród w konkursie międzyszkolnym nastąpiło ogłoszenie wyników szkolnego konkursu plastycznego – Plakat propagujący prawa dziecka - zwycięzcami zostali:

·         Urszula Rams kl. VIII b;

·         Wiktoria Damasiewicz kl. IVa;

·         Wiktoria Weber kl. IIIb.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Pan Kazimierz Sas, który pogratulował wszystkim uczestnikom i życzył im dalszych sukcesów.

Organizatorzy uroczystości - Uczniowska Rada Szkolna – Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu serdecznie dziękuje za pomoc w realizacji programu, swoje podziękowania składamy:

·         Firmie „Biurowiec”

·         Ciastkarni „Jeziorek”

·         Pizzerii „Nasza Chata”

·         Pizzerii „Domino”

·         Radzie Rodziców.

Gorące podziękowania kierujemy w stronę uczniów naszej i nie tylko naszej szkoły, to Wy, Wasze zaangażowanie, aktywność, chęć współpracy owocuje takimi inicjatywami.

Nad całością czuwali opiekunowie URS naszej szkoły.

Galeria zdjęć

 

 

 

Autor: Opiekunowie URS
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.