Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Nasza szkoła otrzymała certyfikat Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”


27 lutego 2019 r. w budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Z okręgu Starego Sącza zostały wyróżnione trzy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2, Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

   

Naszą szkołę reprezentowała pięcioosobowa delegacja w składzie: Dyrektor szkoły Wioletta Nowak, Koordynatorzy Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Małgorzata Koszyk i Teresa Tokarczyk oraz uczniowie: Szymon Kostrzeba i Martyna Dziarmaga.

  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego (Gimnazjum do 2017 r.) w Starym Sączu uczestniczy w  projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa od 2009 roku, zdobywając kolejno certyfikat szkoły promującej bezpieczeństwo na lata 2011/2013, a następnie przedłużenie certyfikatu na lata 2013/2018. W tym roku szkolnym starała się o nadanie  tytułu Lidera Projektu.

Szkoła od lat podejmuje szereg działań i inicjatyw zmierzających do poprawy poziomu  bezpieczeństwa uczniów na terenie swojej placówki. Współpracuje  z licznymi partnerami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły: Delegaturą Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Komendą Miejską Policji w Starym Sączu, Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu, Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu, Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Sączu, Placówką Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Swoje liczne działania szkoła promuje na stronie internetowej, a także w środowisku lokalnym poprzez m.in. udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariacie, organizując zajęcia profilaktyczne policjantów z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami, a także poprzez bieżące rozwiązywanie trudności i problemów wychowawczych z uczniami.

 

Autor: Teresa Tokarczyk, Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.
 
Telefony komórkowe - porównaj na Ceneo.pl