• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Nasza szkoła otrzymała certyfikat Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”


27 lutego 2019 r. w budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Z okręgu Starego Sącza zostały wyróżnione trzy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2, Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

   

Naszą szkołę reprezentowała pięcioosobowa delegacja w składzie: Dyrektor szkoły Wioletta Nowak, Koordynatorzy Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Małgorzata Koszyk i Teresa Tokarczyk oraz uczniowie: Szymon Kostrzeba i Martyna Dziarmaga.

  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego (Gimnazjum do 2017 r.) w Starym Sączu uczestniczy w  projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa od 2009 roku, zdobywając kolejno certyfikat szkoły promującej bezpieczeństwo na lata 2011/2013, a następnie przedłużenie certyfikatu na lata 2013/2018. W tym roku szkolnym starała się o nadanie  tytułu Lidera Projektu.

Szkoła od lat podejmuje szereg działań i inicjatyw zmierzających do poprawy poziomu  bezpieczeństwa uczniów na terenie swojej placówki. Współpracuje  z licznymi partnerami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły: Delegaturą Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Komendą Miejską Policji w Starym Sączu, Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu, Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu, Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Sączu, Placówką Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Swoje liczne działania szkoła promuje na stronie internetowej, a także w środowisku lokalnym poprzez m.in. udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariacie, organizując zajęcia profilaktyczne policjantów z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami, a także poprzez bieżące rozwiązywanie trudności i problemów wychowawczych z uczniami.

 

Autor: Teresa Tokarczyk, Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.