• Warsztaty piernikowe
 • Wolontariat
 • Jasełka 2019
 • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
 • Jasełka 2019
 • Erasmus+ Drzewo Dobroci
 • css slideshow
 • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Wyniki konkursu recytatorskiego i plastycznego „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II ”


Komisja konkursowa w składzie: Danuta Hejmej, Celina Tudaj i ks. Tomasz Chrupek oceniła i nagrodziła:

W I  kategorii wiekowej – PRZEDSZKOLA 

 • I miejsce – Szymon Sopata – Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach
 • II miejsce – Jakub Zając -  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Barcicach
 • III miejsce –Ru’niecce Peciak – Szkoła Podstawowa im. 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu

           Wyróżnienia:

 • Marta Wójcik – Gminne Przedszkole z Oddz. Integr. w Starym Sączu
 • Hubert Sekuła – Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” w Starym Sączu

W II  kategorii wiekowej – SZKOŁY PODSTAWOWE – kl. I-III

 •  I miejsce x2  Weronika Górska - Szkoła Podstawowa im. św. Kingi
 • w Popowicach, Jan Karlak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu
 •  II miejsce x2  Dominika Arendowska - Szkoła Podstawowa im.
  1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu, Oliwia Stachoń – Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Popowicach
 • III miejsce x2  Natalia Nosal – Szkoła Podstawowa nr 2 im.
  J. Słowackiego w Starym Sączu, Damian Janeczek - Szkoła Podstawowa im. 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu

Wyróżnienia:

 • Kacper Jabłoński – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starym Sączu
 • Zuzanna Tokarczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera
  w Starym Sączu      

 Komisja konkursowa w składzie: Helena Domańska, Jolanta Młodkowska – Czech i Zofia Wcisło oceniła i nagrodziła:

W III kategorii wiekowej – SZKOŁY PODSTAWOWE – kl. IV-VI

 • I miejsce – Karol Karlak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
 •  II miejsce – Konrad Tokarczyk – Szkoła Podstawowa  im. św. Kingi
  w Popowicach,
 •  III miejsce – Bartłomiej Pustułka – Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata   Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy.

Wyróżnienie:

 • Oliwia Orłowska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu,

W IV kategorii wiekowej – KLASY  VII-VIII SP + GIM.

 •  I miejsce – Oliwia Tokarczyk  – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
 • II miejsce - Alina Padula – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy,
 • III miejsce – Gabriela Kozieńska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach.

Wyróżnienie:

 • Julia Konstanty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy,
 • Aleksandra Korona – Szkoła Podstawowa  im. św. Kingi w Popowicach,
 • Izabela Olszowska – Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach,
 • Marta Pustułka - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
 • Urszula Rams - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
 •  Katarzyna Kołodziej - Szkoła Podstawowa  im. św. Kingi w Popowicach.

 

28 maja 2019 roku komisja jurorska w składzie: Ewelina Wiśniewska, Karolina Biel, ks. Tomasz Chrupek po obejrzeniu  100 prac konkursowych  nagrodziła i wyróżniła:

W I kategorii wiekowej – PRZEDSZKOLA

 •  I miejsce – Julia Jawor – Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu,
 • II miejsce – Maksymilian Górski  – Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” w Starym Sączu,
 • III miejsce – Zofia Stojda – Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach,

Wyróżnienie

 • Nikodem Pasiut– Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” w Starym Sączu,
 • Nikodem Gawlak – Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego    w Barcicach.

W II kategorii wiekowej – SZKOŁY PODSTAWOWE – kl. I-III

 •  I miejsce – Oliwia Stachoń – Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Popowicach,
 • II miejsce – Katarzyna Oświęcimka – Szkoła Podstawowa nr 2  im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
 • III miejsce – Jakub Tomasiak – Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy,

Wyróżnienie:

 • Nadia Sejud – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starym Sączu,
 • Jan Gumulak – Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach.

W III kategorii wiekowej – SZKOŁY PODSTAWOWE – kl. IV-VI

Temat: ALBUM

 •   I miejsce – Julia Zegarlińska– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
 •  II miejsce – Wiktoria Damasiewicz – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
 •  II miejsce – Piotr Damasiewicz – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

Temat: PIERŚCIEŃ

 •  I miejsce – Sebastian Tomecki– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
 •  II miejsce – Aleksandra Tyka – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
 • III miejsce – Zuzanna Pietrzyk – Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Popowicach,

Wyróżnienie:

 • Natalia Gargula – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
 • Julia Pierzchała– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

 Wyróżnienie specjalne przyznane przez Panią Ewelinę Wiśniewską

 • Alicja Tokarczyk - Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Popowicach,

W IV kategorii wiekowej – KLASY VII-VIII I III KLASA GIMNAZJUM

Temat: PRACA PLASTYCZNA

 • I miejsce – Wiktoria Weber – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
 • II miejsce – Eliza Król – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
 • III miejsce – Aleksandra Kozieńska – Szkoła Podstawowa im. 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu,

Wyróżnienie:

 •  Artur Szumacher– Szkoła Podstawowa im. 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu,
 • Urszula Janczura – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

Temat: PIERŚCIEŃ

 • I miejsce – Kamil Zieliński – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
 • II miejsce – Julia Dudek – Szkoła  Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy,
 • III miejsce – Elżbieta Padula – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,

 Wyróżnienie:

 • Kinga Radzik – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
 •  Patrycja Marczyk– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. 

 

Wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 11 czerwca 2019 roku o godzinie 930 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu podczas Święta Szkoły.

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.