Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
(Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Portrety różnych europejskich krajów, czyli uczniowie „Dwójki” na tropie różnorodności językowej i kulturowej Europy.


ZAŁOŻENIA I GENEZA SZKOLNEGO PROJEKTU:

We wrześniu w związku ze zbliżającym się Europejskim Dniem Języków Obcych w szkole zostanie zrealizowany projekt o bogactwie i różnorodności językowej i kulturowej Europy pod  hasłem wiodącym „Portrety różnych europejskich krajów, czyli uczniowie „Dwójki” na tropie różnorodności językowej i kulturowej Europy”.

Nasza szkoła od 2002 roku aktywnie uczestniczy w obchodach EDL w ramach działań podejmowanych przez nauczycieli języków obcych, w tym roku planujemy jednak zorganizować w naszej szkole obchody w taki  sposób, by zaangażować wszystkie klasy  I-VIII w szkole wraz z wychowawcami, a także innymi nauczycielami.

Wychowawcy współpracują ze swoimi klasami, są wspierani przez innych nauczycieli, jak i również przez cały czas mogą liczyć na merytoryczne wsparcie i pomoc nauczycieli języków obcych, uczących w ich klasach. 

Oficjalna strona internetowa Europejskiego Dnia Języków: https://edl.ecml.at/ (jest tam baza pomysłów, gier, materiałów, które być może okażą się przydatne w pracy z klasą)

 

KRÓTKA NOTATKA O EUROPEJSKIM DNIU JĘZYKÓW: 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ), coroczne święto ustanowione w 2001 roku  z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. Główne cele EDJ zawarte są w przekonaniu, iż różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, a także, iż różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu. 

 

Ramowy plan działań w naszej szkole:

30 sierpnia 2019 roku: przekazanie wychowawcom oraz nauczycielom pakietu materiałów informacyjnych o Europejskim Dniu Języków oraz szkolnym projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach EDJ

2 września 2019 roku: każdy wychowawca zabiera z pokoju nauczycielskiego losowo wybrany balon z doklejoną karteczką w kopercie zawierającą informację jaki kraj europejski zostaje przydzielony danej klasie. Otwiera kopertę w klasie i przekazuje jedynie krótką tajemniczą informację klasie jaki kraj europejski został jej losowo przydzielony, nie zdradzając szczegółów. Informuje również uczniów, że o dalszych szczegółach zostaną poinformowani w późniejszym terminie. Na listę na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim przy swojej klasie wpisuje nazwę kraju oraz zabiera dla siebie z segregatora Europejski Dzień Języków 2019 z pokoju nauczycielskiego koszulkę z nazwą kraju zawierającą pakiet materiałów pomocniczych- fragmentów publikacji Komisji Europejskiej.

3-25 września 2019 roku: wychowawcy i nauczyciele współpracują z klasami nad przygotowaniem klasowego projektu o wybranym kraju europejskim. Każda klasa realizuje projekt w obu obszarach, jednakże mile widziane również inne autorskie pomysły klas w tych dwóch obszarach (nie wymienione wśród przykładów poniżej). Prosimy o wykonywanie 3-4 zdjęć w trakcie realizacji działań podejmowanych wspólnie z klasą.

Poniżej podane przykłady działań w obrębie dwóch obszarów.

·        „stoisko” prezentujące dany kraj europejski: rysunki przedstawiające wybrany kraj europejski; plakaty prezentujące różnorodność kulturową wylosowanego kraju europejskiego, tradycyjne potrawy podpisane w języku typowym dla danego kraju,   pocztówki giganty narysowane przez uczniów z danego kraju europejskiego z pozdrowieniami w języku angielskim, niemieckim oraz typowym dla danego kraju; plakaty o różnorodności kulturowej kraju z uwzględnieniem wyrazów/wyrażeń w języku, którym posługują się mieszkańcy kraju;

·        mini-prezentacja na forum szkoły z udziałem całej klasy podczas finału EDJ: wykonanie przez klasę piosenki w języku, którym posługują się mieszkańcy kraju; taniec charakterystyczny dla danego kraju; krótka inspirująca prezentacja kraju i języków w tym kraju w formie mini scenki teatralnej, itp.) 

do 16 września 2019 roku: zwrot szkolnym koordynatorom EDJ wypełnionej KARTY INFORMACYJNEJ (w załączniku)

20 września 2019 roku: przedstawienie przez koordynatorów szczegółowego harmonogramu ogólnoszkolnego finału EDJ z uwzględnieniem informacji z kart informacyjnych przekazanych przez wychowawców (informacja pojawi się w pokoju nauczycielskim, zostanie również wysłana na dziennik elektroniczny nauczycielom i wychowawcom)

do 24 września 2019 roku: przesłanie na adres mailowy gimn@o2.pl 3-4 zdjęć z prac klasy nad projektem (w tytule maila proszę wpisywać tylko EDJ oraz nazwę klasy.

25 września 2019 roku: opublikowanie na stronie internetowej szkoły galerii zdjęć z działań podejmowanych przez wszystkie klasy

26 września 2019 roku: oficjalna data europejskich obchodów Dnia Języków, jak i również szkolnego finału EDJ z prezentacją efektów współpracy wszystkich klas. Tego dnia zostaną przygotowane wernisaże pocztówek/rysunków/plakatów; mini prezentacje wszystkich klas na sali gimnastycznej na temat wylosowanych krajów europejskich i języków, którymi posługują się mieszkańcy tych krajów; odbędzie się wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień zarówno dla klas, jak i nagród indywidualnych dla uczniów.

ŻYCZYMY INSPIRUJĄCYCH POMYSŁÓW.

Koordynatorzy: nauczyciele języków obcych

 

Autor: Nauczyciele języków obcych
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.