Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Portrety różnych europejskich krajów, czyli uczniowie „Dwójki” na tropie różnorodności językowej i kulturowej Europy.


ZAŁOŻENIA I GENEZA SZKOLNEGO PROJEKTU:

We wrześniu w związku ze zbliżającym się Europejskim Dniem Języków Obcych w szkole zostanie zrealizowany projekt o bogactwie i różnorodności językowej i kulturowej Europy pod  hasłem wiodącym „Portrety różnych europejskich krajów, czyli uczniowie „Dwójki” na tropie różnorodności językowej i kulturowej Europy”.

Nasza szkoła od 2002 roku aktywnie uczestniczy w obchodach EDL w ramach działań podejmowanych przez nauczycieli języków obcych, w tym roku planujemy jednak zorganizować w naszej szkole obchody w taki  sposób, by zaangażować wszystkie klasy  I-VIII w szkole wraz z wychowawcami, a także innymi nauczycielami.

Wychowawcy współpracują ze swoimi klasami, są wspierani przez innych nauczycieli, jak i również przez cały czas mogą liczyć na merytoryczne wsparcie i pomoc nauczycieli języków obcych, uczących w ich klasach. 

Oficjalna strona internetowa Europejskiego Dnia Języków: https://edl.ecml.at/ (jest tam baza pomysłów, gier, materiałów, które być może okażą się przydatne w pracy z klasą)

 

KRÓTKA NOTATKA O EUROPEJSKIM DNIU JĘZYKÓW: 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ), coroczne święto ustanowione w 2001 roku  z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. Główne cele EDJ zawarte są w przekonaniu, iż różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, a także, iż różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu. 

 

Ramowy plan działań w naszej szkole:

30 sierpnia 2019 roku: przekazanie wychowawcom oraz nauczycielom pakietu materiałów informacyjnych o Europejskim Dniu Języków oraz szkolnym projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach EDJ

2 września 2019 roku: każdy wychowawca zabiera z pokoju nauczycielskiego losowo wybrany balon z doklejoną karteczką w kopercie zawierającą informację jaki kraj europejski zostaje przydzielony danej klasie. Otwiera kopertę w klasie i przekazuje jedynie krótką tajemniczą informację klasie jaki kraj europejski został jej losowo przydzielony, nie zdradzając szczegółów. Informuje również uczniów, że o dalszych szczegółach zostaną poinformowani w późniejszym terminie. Na listę na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim przy swojej klasie wpisuje nazwę kraju oraz zabiera dla siebie z segregatora Europejski Dzień Języków 2019 z pokoju nauczycielskiego koszulkę z nazwą kraju zawierającą pakiet materiałów pomocniczych- fragmentów publikacji Komisji Europejskiej.

3-25 września 2019 roku: wychowawcy i nauczyciele współpracują z klasami nad przygotowaniem klasowego projektu o wybranym kraju europejskim. Każda klasa realizuje projekt w obu obszarach, jednakże mile widziane również inne autorskie pomysły klas w tych dwóch obszarach (nie wymienione wśród przykładów poniżej). Prosimy o wykonywanie 3-4 zdjęć w trakcie realizacji działań podejmowanych wspólnie z klasą.

Poniżej podane przykłady działań w obrębie dwóch obszarów.

·        „stoisko” prezentujące dany kraj europejski: rysunki przedstawiające wybrany kraj europejski; plakaty prezentujące różnorodność kulturową wylosowanego kraju europejskiego, tradycyjne potrawy podpisane w języku typowym dla danego kraju,   pocztówki giganty narysowane przez uczniów z danego kraju europejskiego z pozdrowieniami w języku angielskim, niemieckim oraz typowym dla danego kraju; plakaty o różnorodności kulturowej kraju z uwzględnieniem wyrazów/wyrażeń w języku, którym posługują się mieszkańcy kraju;

·        mini-prezentacja na forum szkoły z udziałem całej klasy podczas finału EDJ: wykonanie przez klasę piosenki w języku, którym posługują się mieszkańcy kraju; taniec charakterystyczny dla danego kraju; krótka inspirująca prezentacja kraju i języków w tym kraju w formie mini scenki teatralnej, itp.) 

do 16 września 2019 roku: zwrot szkolnym koordynatorom EDJ wypełnionej KARTY INFORMACYJNEJ (w załączniku)

20 września 2019 roku: przedstawienie przez koordynatorów szczegółowego harmonogramu ogólnoszkolnego finału EDJ z uwzględnieniem informacji z kart informacyjnych przekazanych przez wychowawców (informacja pojawi się w pokoju nauczycielskim, zostanie również wysłana na dziennik elektroniczny nauczycielom i wychowawcom)

do 24 września 2019 roku: przesłanie na adres mailowy gimn@o2.pl 3-4 zdjęć z prac klasy nad projektem (w tytule maila proszę wpisywać tylko EDJ oraz nazwę klasy.

25 września 2019 roku: opublikowanie na stronie internetowej szkoły galerii zdjęć z działań podejmowanych przez wszystkie klasy

26 września 2019 roku: oficjalna data europejskich obchodów Dnia Języków, jak i również szkolnego finału EDJ z prezentacją efektów współpracy wszystkich klas. Tego dnia zostaną przygotowane wernisaże pocztówek/rysunków/plakatów; mini prezentacje wszystkich klas na sali gimnastycznej na temat wylosowanych krajów europejskich i języków, którymi posługują się mieszkańcy tych krajów; odbędzie się wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień zarówno dla klas, jak i nagród indywidualnych dla uczniów.

ŻYCZYMY INSPIRUJĄCYCH POMYSŁÓW.

Koordynatorzy: nauczyciele języków obcych

 

Autor: Nauczyciele języków obcych
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.