Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Współpraca daje efekty


Uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami zaangażowani w autorski projekt kulturoznawczo-językowy pod patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

We wrześniu wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu pracowały nad szkolnym projektem pod hasłem „Portrety różnych europejskich krajów, czyli uczniowie „Dwójki” na tropie różnorodności językowej i kulturowej Europy”. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

W tym roku w projekt zaangażowało się 16 klas, a nad przygotowaniami do finału zaplanowanego na 26 września czuwali wychowawcy. Całość projektu koordynowali nauczyciele języków obcych.

A wszystko zaczęło się 2 września od 16 kolorowych balonów z doklejonymi karteczkami jaki kraj europejski zostanie przydzielony danej klasie. Czekały one w ogromnym koszu na wychowawców wszystkich klas. Po wylosowaniu balonu nadeszła pora na przygotowanie wraz z klasą stoiska wystawowego o wylosowanym kraju i mini prezentacji kraju na sali gimnastycznej. Każdy wychowawca otrzymał również dodatkowe materiały informacyjne Komisji Europejskiej o krajach zebrane przez nauczycieli języków obcych, w tym również publikację „Odkryjmy Europę”.

Każda klasa pod okiem wychowawców do 26 września pracowała nad przygotowaniem prezentacji swojego kraju na stoisku wystawowym na dolnym korytarzu szkoły oraz nad występem na sali gimnastycznej. Mini prezentacje z udziałem klas przed społecznością szkolną miały przedstawić to, jak różnorodna językowo i kulturowo jest Europa.  

W tym roku wśród 16 krajów europejskich objętych projektem znalazły się: Szwecja, Finlandia, Rumunia, Portugalia, Austria, Holandia, Węgry, Litwa, Włochy, Francja, Hiszpania, Szkocja, Grecja, Niemcy, Dania i Czechy. Kultura i języki tych krajów stanowiły więc inspirację do podejmowania przeróżnych klasowych działań. Powstawały plakaty, rysunki, gigantyczne pocztówki z pozdrowieniami w różnych językach, prezentacje multimedialne, makiety zabytków i obrazy. Klasy pod okiem wychowawców ćwiczyły narodowe tańce, scenki kulturoznawcze z wykorzystaniem różnych języków, piosenki czy prezentacje ciekawostek o krajach europejskich.

Liczyła się współpraca, kreatywność, współodpowiedzialność za powierzone zadania, a przede wszystkim radość płynąca z klasowego odkrywania kraju europejskiego ukrytego w wylosowanym na początku września baloniku.

A tak wyglądał losowy przydział krajów europejskich do poszczególnych klas:

1a- Holandia

1b- Węgry

2a- Niemcy

2b- Francja

3a- Grecja

3b- Czechy

4a- Austria

5a- Litwa

5b- Finlandia

5c- Włochy

6a- Szkocja

6b- Portugalia

7a- Dania

7b- Hiszpania

8a- Szwecja

8b- Rumunia

 

Galeria zdjęć

 

 

 

Autor: Beata Damasiewicz, Ewa Komar, Agnieszka Obrzud
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.