• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Mobilne Centrum Edukacyjne odwiedza naszą szkołę


 

W ramach nagrody European Language Label 2019 Zespół European Language Label przyjechał do Starego Sącza z wizytą u laureatów nagrody. 23 października 2019 roku na naszą szkołę czekała więc niesamowita przygoda w Mobilnym Centrum Edukacyjnym. Tego dnia na starosądeckim rynku można było bowiem dostrzec ogromnego tracka, czyli Mobilne Centrum Edukacyjne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Objazdowa naczepa szkoleniowo-dydaktyczna, w której prezentowane są nowoczesne metody uczenia się i nauczania, przyjechała do Starego Sącza specjalnie dla uczniów i nauczycieli naszej „Dwójki”.

W ten sposób została dodatkowo nagrodzona zarówno instytucja, która otrzymała certyfikat European Language Label 2019 za „Językowy Teatr Szkolny”, koordynatorzy projektu czyli dwie nauczycielki języka angielskiego, jak również uczestnicy zwycięskiego projektu, czyli niezawodni uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach Językowego Teatru Szkolnego prowadzonego przez Agnieszkę Obrzud i Beatę Damasiewicz - nauczycielki, które tworzą autorskie scenariusze przedstawień w języku angielskim, organizują warsztaty teatralne z językiem angielskim w tle, a efekty pracy z dziećmi w postaci przedstawień teatralnych w języku angielskim prezentują dla społeczności lokalnej na deskach starosądeckiego kina „Sokół” oraz w Krakowie podczas Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Bliżej Świata”. Warto dodać, iż obecnie koordynatorki tworzą już autorskie scenariusze teatralne w języku angielskim dla uczniów klas V-VIII oparte na lekturach szkolnych „Rasmus i włóczęga” i „Tajemniczy ogród”, a także anglojęzyczną adaptację sceniczną książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” skierowaną do uczniów klas I-IV. Warsztaty teatralne rozpoczną się w listopadzie, a efekty pracy dzieci zostaną tradycyjnie zaprezentowane społeczności lokalnej.

Program wewnątrz jedynego takiego tracka w Europie, który już 22 października pojawił się właśnie na płycie starosądeckiego rynku dotyczył nie tylko uczniów, czyli uczestników nagrodzonego projektu – Językowy Teatr Szkolny, ale również nauczycieli. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaoferowała naszej szkole, czyli jednej z pięciu zwycięskich szkół - tegorocznych zdobywców prestiżowego certyfikatu European Language Label niezwykłą edukacyjną podróż w świat nowoczesnych technologii.

We środę, 23 października 2019 roku w Mobilnym Centrum Edukacyjnym o godz. 9:30 odbyło się otwarcie spotkania, w którym wzięli udział: burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, sekretarz gminy Stary Sącz Daniel Śmierciak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu - Wioletta Nowak, wicedyrektor szkoły Joanna Pabian-Rams, a także koordynatorzy zwycięskiego projektu, zdobywcy European Language Label 2019, czyli Beata Damasiewicz i Agnieszka Obrzud. Na otwarciu warsztatów obecna była także Elżbieta Grymuza, która reprezentowała Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Bożena Kubica, trener Mobilnego Centrum Edukacyjnego, Paweł Putkowski- przedstawiciel Zespołu Promocji i Komunikacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Wojciech Świniarski z obsługi technicznej Mobilnego Centrum Edukacyjnego.

Sukces naszych nauczycielek w dziedzinie innowacyjności w nauczaniu języków obcych, dzięki któremu znaleźliśmy się w prestiżowym gronie 5 szkół w Polsce posiadających certyfikat European Language Label 2019, otworzył przed uczniami, jak i nauczycielami, możliwość skorzystania z bezcennej i wartościowej oferty Mobilnego Centrum Edukacyjnego. Uczniowie wzięli udział w niecodziennych warsztatach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii prowadzonych przez Zespół European Language Label.

Warsztaty były bezcenną nagrodą dla laureatów konkursu ELL 2019, a ich celem było wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, jak i również wzrost poszczególnych umiejętności u uczniów. Językami wykorzystywanymi podczas warsztatów był język polski oraz angielski. Dwie grupy uczniów z klas II, III, V i VI wzięły udział w 45-minutowych warsztatach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a dwie grupy nauczycieli w 60-minutowych warsztatach „Nowoczesne technologie w edukacji”, otrzymując równocześnie certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu z nowych technologii w MCE.

W Mobilnym Centrum Edukacyjnym uczniom zostały zaprezentowane aplikacje, narzędzia oraz roboty uatrakcyjniające proces uczenia się. Podczas warsztatów uczniowie wykorzystywali okulary VR, sprawdzali swoje umiejętności matematyczne na ogromnym interaktywnym panelu współzawodnicząc ze sobą, sterowali robotami Photon projektując im trasę do przejścia po ogromnej planszy rozłożonej na podłodze; wykorzystywali roboty edukacyjne Ozobot do nauki kodowania; dowiedzieli się również, że owoce przewodzą prąd, a nawet układając je w odpowiednich szeregach za pomocą otrzymanych kodów i wykorzystując urządzenie Makey Makey mogli usłyszeć dźwięki „Ody do radości”. Grali również w Kahoot!, a na najlepszych w zespołowych teleturniejach wiedzy o Polsce z zastosowaniem aplikacji Kahoot! czekały nagrody-niespodzianki od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nagroda dla naszej szkoły, jaką była wizyta Mobilnego Centrum Edukacyjnego, okazała się ogromnym wyróżnieniem dla samej starosądeckiej placówki oświatowej, jak i również dla miasta Stary Sącz. Wszystkie koszty wizyty Mobilnego Centrum Edukacyjnego zostały pokryte przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a dzięki innowacyjnemu projektowi „Językowy Teatr Szkolny”, za który otrzymaliśmy certyfikat European Language Label 2019, uczniowie oraz nauczyciele, otoczeni nowoczesnymi technologiami, mogli skorzystać z cennych warsztatów zorganizowanych przez Zespół European Language Label dla laureatów nagrody European Language Label.

Galeria zdjęć

 

Autor: Beata Damasiewicz, Agnieszka Obrzud
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.