• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów


18 listopada odbędzie się Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów.

 

Olimpiada jest organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.

Regulamin jest dostępny tutaj

 

1. Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół podstawowych, II etapu edukacyjnego zwłaszcza VII, VIII klasy.

2. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zgodnie z treścią obowiązujących aktów prawnych.

3. Zawody są trzystopniowe.

 

Etap I

Część I to etap szkolny przeprowadzany jest w postaci egzaminu papierowego. Test składać się będzie z 60 pytań, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Do części 2 etapu I przejdą uczestnicy, którzy otrzymają minimum 45 punktów.

Część II etap I – Test rozwiązywany on-line w szkole.

 

Etap II

Część I – test on-line

Do części II etapu II przechodzą osoby, które uzyskały 75% punktów.

Część II etap II– umieszczenie pracy projektowej w systemie.

Część III etap II – rozmowa on-line przeprowadzana zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

 

Etap III

Część I – test on-line

Część II – rozmowa on-line zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

II część – egzamin ustny – przeprowadzona zostanie rozmowa na jeden z wylosowanych tematów. Tematy zostaną umieszczone na stronie internetowej przed III etapem. Każdemu egzaminowanemu uczniowi zostanie zadane pytanie z lektury (tytuł lektury zostanie umieszczony na stronie www.ojaj.wsjo.pl najpóźniej 3 dni po ogłoszeniu wyników II etapu). Egzamin ustny podczas III etapu prowadzony będzie on-line za pomocą videokomunikatorów.

 

Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady.

Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.

 

Formularz RODO

 

 

Chętnych zapraszamy do kontaktu z p. Beatą Damasiewicz lub z p. Agnieszką Obrzud

 

Autor: Agnieszka Obrzud, Beata Damasiewicz
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.