Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów


18 listopada odbędzie się Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów.

 

Olimpiada jest organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.

Regulamin jest dostępny tutaj

 

1. Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół podstawowych, II etapu edukacyjnego zwłaszcza VII, VIII klasy.

2. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zgodnie z treścią obowiązujących aktów prawnych.

3. Zawody są trzystopniowe.

 

Etap I

Część I to etap szkolny przeprowadzany jest w postaci egzaminu papierowego. Test składać się będzie z 60 pytań, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Do części 2 etapu I przejdą uczestnicy, którzy otrzymają minimum 45 punktów.

Część II etap I – Test rozwiązywany on-line w szkole.

 

Etap II

Część I – test on-line

Do części II etapu II przechodzą osoby, które uzyskały 75% punktów.

Część II etap II– umieszczenie pracy projektowej w systemie.

Część III etap II – rozmowa on-line przeprowadzana zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

 

Etap III

Część I – test on-line

Część II – rozmowa on-line zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

II część – egzamin ustny – przeprowadzona zostanie rozmowa na jeden z wylosowanych tematów. Tematy zostaną umieszczone na stronie internetowej przed III etapem. Każdemu egzaminowanemu uczniowi zostanie zadane pytanie z lektury (tytuł lektury zostanie umieszczony na stronie www.ojaj.wsjo.pl najpóźniej 3 dni po ogłoszeniu wyników II etapu). Egzamin ustny podczas III etapu prowadzony będzie on-line za pomocą videokomunikatorów.

 

Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady.

Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.

 

Formularz RODO

 

 

Chętnych zapraszamy do kontaktu z p. Beatą Damasiewicz lub z p. Agnieszką Obrzud

 

Autor: Agnieszka Obrzud, Beata Damasiewicz
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.
 
Telefony komórkowe - porównaj na Ceneo.pl