• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Trzecie klasy z wizytą w Państwowej Straży Pożarnej


 

Dnia 6 listopada 2019 r. klasa 3a i 3b  odwiedziły  Komendę  Miejskiej PSP w Nowym Sączu. Wizyta nasza rozpoczęła się od zajęć w Sali Edukacyjnej „Ognik-  Bezpieczny Dom”.  Tu aspirant zapoznał dzieci z pracą strażaka i zajęciami straży pożarnej. Omawiał  sytuacje, w których może pojawić się ogień oraz wyjaśniał sposoby  zachowania się w takich okolicznościach.  Dowiedzieliśmy się także, co to jest pożar.  Wiemy, że jest to niekontrolowany proces  spalania  w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Uczniowie  zostali poinformowani, jak w przypadku zagrożenia  zaalarmować odpowiednie służby. Służyły temu ćwiczenia praktyczne, w trakcie których  nasze koleżanki  wzywały pomoc, łącząc się z dyspozytorem w komendzie straży.  W pierwszym przypadku zagrożenie  życia dotyczyło topiącej się koleżanki, a w drugim - zgłoszenie  dotyczyło pożaru w szkole. Obie dziewczynki prawidłowo wezwały pomoc, pamiętając o  zasadach:

1. Podaj swoje dane

2. Wskaż miejsce zdarzenia

3. Opisz co się wydarzyło

4. Podaj liczbę poszkodowanych

5. Opisz  stan poszkodowanych

6. Nie rozłączaj się

Następnie  przypomniane zostały informacje  zawarte w znakach ewakuacyjnych, a potem  została przećwiczona prawidłowa ewakuacja  z miejsca objętego zadymieniem.  W czasie  spotkania mieliśmy również okazję obejrzeć filmy  z autentycznych akcji  tutejszej straży pożarnej.

W dalszej kolejności wizyta nasza została  przeniesiona do garaży  tutejszej strażnicy. Z bliska mogliśmy zobaczyć  sprzęt, jakim  dysponują  strażacy oraz w jakich warunkach pełnią służbę. Duże wrażenie zrobiły na nas te ogromne wozy strażackie  z potężnymi zbiornikami wodnymi  i bardzo wysokimi drabinami złożonymi na górze wozu.  Mogliśmy do takiego wozu strażackiego wejść i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie  każdy uczestnik spotkania otrzymał certyfikat „Dzielny Mały Strażak” za wykazanie się  znajomością  zasad bezpieczeństwa i sprawnością fizyczną. Dodatkowym upominkiem dla każdego ucznia był PLAN  LEKCJI.  Ta wizyta i zdobyte wiadomości niech pozostaną w naszej pamięci na długo.

       W drodze powrotnej do Starego Sącza podjechaliśmy pod ruiny Zamku Królewskiego w Nowym Sączu.  Budowla na skarpie w widłach dwóch rzek: Dunajca i Kamienicy, była wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego blisko 700 lat temu.  Do dzisiaj  zachowały się resztki murów obwodowych oraz zrekonstruowana Baszta Kowalska, którą mogliśmy obejrzeć. Obecnie na terenie ruin zamku znajduje się park miejski,  po którym spacerowaliśmy. Jak każdy zamek, tak i ten ma swoją legendę.  Legenda związana z nowosądeckim  zamkiem dotyczy źródełka i młodych odważnych rycerzy.  Warto ją poznać, tak jak my ją poznaliśmy.

 

galeria zdjęć

 

 

Autor: Stanisława Bielak
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.