• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Rok Słowackiego - konkurs plastyczny i literacki - ZAPROSZENIE


Rok Słowackiego             

 W związku z ogłoszeniem przez naszą szkołę ROKU 2019 ROKIEM JULIUSZA SŁOWACKIEGO pragniemy zainteresować uczniów twórczością naszego patrona. Juliusz Słowacki choć żył krótko, pozostawił po sobie bogaty dorobek literacki. Mamy nadzieję, że chociażby niewielka część Jego dorobku zostanie zaprezentowana w pracach plastycznych i literackich. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach.

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 2 im Juliusza Słowackiego pod patronatem Burmistrza Starego Sącza.

Cele:

1.      Poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego.

2.      Wyzwalanie twórczej aktywności uczniów.

3.      Popularyzacja twórczości Juliusza Słowackiego.

4.      Doskonalenie umiejętności interpretacji utworu literackiego.

5.      Budzenie i rozwijanie przeżyć estetycznych.

6.      Pogłębianie wrażliwości plastycznej.

Regulamin Konkursu Plastycznego

1.      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.

2.      Tematyka konkursu:

a)      Ilustracja do dowolnego utworu J. Słowackiego,
warunki techniczne: format A3, technika dowolna,

b)      Postać – bohater z dowolnego utworu J. Słowackiego,
warunki techniczne: prace przestrzenne – rzeźba, płaskorzeźba, lalka.

Praca konkursowa może być dziełem tylko jednego autora, powinna być wykonana samodzielnie, bez zapożyczania cudzych pomysłów.

3.      Prace plastyczne należy opisać na odwrocie lub dołączyć kartkę informacyjną wg wzoru:

·         Imię i nazwisko, klasa,

·         Adres szkoły, e-mail, nr telefon,

·         Tytuł utworu J. Słowackiego, do którego wykonano pracę,

·         Imię i nazwisko opiekuna.

4.      Prace płaskie (nierolowane) oraz przestrzenne należy dostarczyć na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 23 do dnia 20 grudnia 2019r. Można składać do pięciu prac ze szkoły.

5.      Prace będzie oceniać komisja powołana przez organizatorów. Złożone prace przechodzą na własność organizatora. Będą wyeksponowane w formie wystawy pokonkursowej w siedzibie szkoły.

 

Regulamin Konkursu Literackiego

1.      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.

2.      Temat konkursu:
Zredaguj list Zofii Bobrówny do Juliusza Słowackiego.

Praca powinna liczyć ok. 150 słów, ma być dziełem tylko jednego autora, wykonana samodzielnie, bez zapożyczania cudzych pomysłów.

3.      Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.

4.      Prace ocenia komisja powołana przez organizatora.

5.      Prace literackie należy opisać na odwrocie lub dołączyć kartkę informacyjną wg wzoru:

·         Imię i nazwisko, klasa,

·         Adres szkoły, e-mail, nr telefon,

·         Imię i nazwisko opiekuna.

6.      Prace należy dostarczyć na adres:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 23 do dnia 20 grudnia 2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w styczniu (informacja szczegółowa w późniejszym terminie). O nagrodzonych pracach szkoły zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że przedstawione prace nie naruszają praw autorskich.

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.