Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Wyróżnienie dla naszego ucznia w konkursie „Sądecczyzna- moja mała Ojczyzna”


Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Sądecczyzna - moja mała Ojczyzna” przeprowadzony został przez II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu w dwóch kategoriach: fotograficznym i plastycznym. Konkurs zachęcał uczniów do artystycznego wyrazu więzi jaka łączy ich z miejscem, w którym się urodzili; kształtował wartości szacunku wobec najbliższego regionu; zachęcał do tego, by dostrzec jego piękno, a także pogłębić wiedzę o przeszłości, by pełniej zrozumieć teraźniejszość; rozwijał wrażliwość w podejściu do otaczającego nas świata, a także chęć zdobywania wiedzy o najbliższej okolicy, w oparciu o którą można budować przyszłość.

Z naszej szkoły do konkursu zostały zgłoszone trzy prace plastyczne autorstwa: Weroniki Golonki z kl. VIa („W Starym Sączu”), Wiktorii Damasiewicz z kl. Va („Wiosna na szlaku papieskim ze Starego Sącza”) oraz Piotra Damasiewicza z kl. VIa („Przydrożna kapliczka - wspomnienie z żółtego szlaku”). W części fotograficznej prace konkursowe zostały zgłoszone przez Alicję Pierzgę z kl. VIa (zestaw zdjęć pt. „Mój Beskid Sądecki”), Wiktorię Damasiewicz (zestaw zdjęć pt. „Różne pory roku - różne kwiaty. Ujęcia piękna Sądecczyzny pod względem krajobrazowym”) oraz Piotra Damasiewicza (zestaw zdjęć pt. „Pejzaże Sądecczyzny”). Opiekunem konkursowym tych uczniów była p. Beata Damasiewicz. W części fotograficznej zgłoszona również została praca wykonana przez Macieja Oświęcimkę z kl. IVa pt. „Szkoła pod obłokami”, którego opiekunem konkursowym była p. Agnieszka Obrzud. Na konkurs do II LO w Nowym Sączu spłynęło ponad 250 prac plastycznych ze szkół z całego rejonu, a także ponad 700 fotografii. Łącznie w konkursie przyznano 12 nagród i 22 wyróżnienia.

10 grudnia 2019 roku w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu odbyło się sympozjum artystyczno- historyczne, w trakcie którego miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Sądecczyzna- moja mała Ojczyzna”, w którym uczestniczył Piotr Damasiewicz z kl. VIa wraz z opiekunem konkursowym p. Beatą Damasiewicz. Nasz szóstoklasista - Piotr Damasiewicz otrzymał wyróżnienie w części plastycznej za pracę „Przydrożna kapliczka - wspomnienie z żółtego szlaku”. Uroczystość wręczenia nagród otwarła dyrektor II LO w Nowym Sączu p. Dorota Smaga. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. przedstawiciel Kuratorium Oświaty Delegatura w Nowym Sączu - p. Małgorzata Lenartowicz, a także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Historycznego, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i jurorzy konkursu. Uroczystości wręczenia nagród towarzyszył wernisaż nagrodzonych prac plastycznych i fotografii.

 

galeria zdjęć

 

 

 

Autor: Beata Damasiewicz
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.