• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Szkoły w Starym Sączu z certyfikatem projektu „Ciemności Kryją Ziemię” SP2 i LO


Projekt Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu przeznaczony był dla nauczycieli i uczniów małopolskich szkół i miał na celu poszerzenie wiedzy o Holokauście i działaniach Polaków, którym przyznano tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

 

Przystępując do projektu, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego i Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu, realizowały program edukacyjny pt. „ŚLADAMI LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ w STARYM SACZU”. Koordynatorkami programu zostali w liceum: mgr Iwona Rychlewska i mgr Teresa Szewczyk, w szkole podstawowej: mgr Maria Bielak i mgr Ewa Sojka.

 

Realizując projekt w latach 2018/2019 uczniowie klas 7, a następnie 8 SP2:

 

*Przygotowywali gazetki ścienne: np. „Obozy oskarżają”, „Rocznica wyzwolenia KL Auschwitz – Birkenau 27.01.1945r.”

*Pracując w czterech zespołach zadaniowych, zgromadzili informacje na temat ludności żydowskiej mieszkającej w Starym Sączu przed i w czasie II wojny światowej, a następnie 7.03.2019r. sami, jako przewodnicy, poprowadzili wycieczkę „śladami sądeckich Żydów”.

Byli na Rynku, gdzie mieszkali i pracowali Żydzi, pod bóżnicą i rytualną łaźnią oraz na miejscu starosądeckiego getta.

*28.02.2019r. w Muzeum Regionalnym im. Seweryna Udzieli „Dom na Dołkach” brali udział w lekcji muzealnej, podczas której oglądali ekspozycję dotyczącą II wojny światowej i pamiątki po ludności żydowskiej mieszkającej w naszym mieście.

*14 marca 2019r. uczestniczyli w wykładzie w Muzeum, podczas 13 Dni Księdza Tischnera. Prelekcję pt. „Relacje polsko-żydowskie na Sądecczyźnie” wygłosił dr Łukasz Połomski.

*W dniach 30 – 31 marca 2019r. młodzież brała udział w dwudniowej wycieczce: Marki – Bełżec – Warszawa.

Wycieczkę uczniowie rozpoczęli od wizyty w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Zwiedzali Muzeum Pamięci w Bełżcu - niemiecki obóz zagłady, do którego zostali wywiezieni Żydzi z getta w Starym Sączu. Uczcili pamięć ofiar Holokaustu, przy Pomniku Bohaterów Getta i oglądali nowoczesne Muzeum Historii Żydów Polskich - Polin, pokazujące 1000 lat dziejów Żydów zamieszkujących naszą Ojczyznę.

*1.04.2019r uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu w LO w Starym Sączu z Panią Gabrielą Jastrzębska, magister judaistyki, a obecnie pracownika Centrum Społeczności Żydowskiej - JCC Kraków. Konferencja dotyczyła historii narodu żydowskiego, kultury, obyczajów i tradycji oraz obecności na Sądecczyźnie.

*13.06.2019r uczniowie zorganizowali wycieczkę pod pomnik Starosądeckiego Holocaustu nad Popradem – do miejsca kaźni 95 Żydów, zamordowanych po likwidacji getta w Starym Sączu, w sierpniu 1942 roku. Hitlerowcy zabili tam starszych, chorych, kobiety i dzieci, osoby, które nie były w stanie dotrzeć o własnych siłach do getta w Nowym Sączu,

*20.09.2019r. zgodnie z tradycją „Dwójki” odbyła się wycieczka najstarszych roczników szkoły do Oświęcimia, do Muzeum KL Auschwitz – Birkenau, do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.

*W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Szkoła Pamięta”, 25.10.2019r. ósmoklasiści wzięli udział w spotkaniu z Panią Heleną Mikulec - „Dzieckiem Wojny”, która opowiadała o sąsiadach, dzieciach pochodzenia żydowskiego, z którymi bawiła się i chodziła do szkoły.

*12.12.2019r w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbyła się uroczysta gala szkół i podsumowanie projektu „Ciemności kryją Ziemie”, w której uczestniczyli reprezentanci SP2. Wysłuchali oni wykładów: „Czy Auschwitz powinien nadal nas obchodzić?” dr Alicji Bartuś i „Kronikarze zagłady” Edyty Danielskiej, obejrzeli spektakl teatralny „Opowieść Jana” – sztukę o Janie Karskim i prezentacje szkół.

*Wszyscy uczestnicy projektu, obecnie uczniowie kl. 8a i 8b otrzymali książeczki o dziejach nowosądeckich Żydach pt. „Byli wśród nas, lecz przeminęli” napisane w języku polskim i esperanto – dar od Polskiego Związku Esperantystów w Nowym Sączu. Za publikacje serdecznie dziękujemy.

Poznając przeszłość naszych sąsiadów – sądeckich Żydów, uczyliśmy się tolerancji, empatii, otwartości i odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny i świata. W ten sposób realizowaliśmy główny cel projektu „Ciemności kryją Ziemię”.

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

Autor: Maria Bielak
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.