Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Erasmus+ ABIS... Spotkanie online koordynatorów projektu Against Bullying for a Better Inclusion in Schools


We środę 8. kwietnia koordynatorzy ze szkół partnerskich spotkali się online by omówić sytuację, która uniemożliwiła organizację wyjazdu do Tirlisua w Rumunii w ramach drugiej mobilności zaplanowanej w projekcie na 5 dni od 29.03 do 03.04.


Ponadto podczas spotkania omówione zostały działania, które zostały wykonane do tej pory począwszy od stycznia br. Sprawozdania z wszelkich działań, które muszą zostać wykonane w ramach otrzymanego dofinansowania z funduszu Erasmus+ są zamieszczane na platformie etwinningowej projektu twinspace. Dostęp do niej mają uczniowie, którzy zadeklarowali chęć aktywnego brania udziału w projekcie.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja na temat działań, które zostaną podjęte w kwietniu i maju.

 

Galeria zdjęć

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.