• Warsztaty piernikowe
 • Wolontariat
 • Jasełka 2019
 • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
 • Jasełka 2019
 • Erasmus+ Drzewo Dobroci
 • css slideshow
 • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Anonimowa skrzynka na sygnały


SZANOWNI PAŃSTWO W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne. W celu wzmocnienia współpracy między szkołą a, uczniami i rodzicami, utworzyliśmy  ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY - adres mailowy: skrzynka@sp2.stary.sacz.pl

W ANONIMOWEJ SKRZYNCE NA SYGNAŁY rodzice oraz uczniowie mogą przesyłać informacje o niepokojących sytuacjach, zdarzeniach, negatywnych postawach i zachowaniach, które dotyczą szkoły lub środowiska rodzinnego. Informacje mogą mieć charakter imienny lub anonimowy. Informacje może umieszczać rodzic/opiekun prawny, inni członkowie rodziny oraz uczniowie szkoły. Systematyczny dostęp do informacji umieszczonych w skrzynce ma w Szkole pedagog szkolny.

 

WYKAZ OSÓB I INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY

Telefony alarmowe:

 • 999 – pogotowie ratunkowe
 • 998 – straż pożarna
 • 997 – policja
 • 992 – pogotowie gazowe
 • 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne
 • 991 – pogotowie energetyczne
 • 112 – numery alarmowe z telefonu komórkowego
 • 987 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30 (połączenie bezpłatne)

Telefony służb miejskich:

 • 18 446 07 77 – Komisariat Policji w Starym Sączu
 • 18 446 20 70 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

INFOLINIE POMOCOWE

 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
 • 800 120 002 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • 801 140 068 „Pomarańczowa linia” – pomoc rodzicom dzieci pijących alkohol
 • 116 111 telefon zaufania dla młodzieży
 • 18 446 13 60 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starym Sączu
 • 18 443 82 51  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
 • 18 446 04 81 wew. Pedagog szkolny
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.