• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Sukces naszych uczniów na szczeblu ogólnopolskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny”


 

Piotr Damasiewicz z kl. 6a za pracę pt. „Tajemniczy list” zdobył drugie miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski- nasz współczesny” w kategorii: praca literacka, szkoły podstawowe.

Wiktoria Damasiewicz z kl. 5a za pracę pt. „Rozmowa z ciocią Anią o uczniach Collegium Nobilium” zdobyła zaś III miejsce w tej samej kategorii.

Organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim pt. „Ksiądz Stanisław Konarski- nasz współczesny” była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

Przewodniczącym Jury Konkursowego był prof. dr hab. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Celem tego ogólnopolskiego konkursu było rozpowszechnienie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, doniosłej postaci w dziejach narodu polskiego; rozpropagowanie wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich do czasów współczesnych, a także doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Konkurs odbywał się pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego, Ojca Mateusza Pindelskiego, Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, Pana Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin, Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pana Przemysława Omieczyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie.

Zadanie konkursowe, które wybrali uczniowie z naszej szkoły- Wiktoria Damasiewicz i Piotr Damasiewicz, polegało na wyobrażeniu sobie i scharakteryzowaniu absolwenta Collegium Nobilium i szkół pijarskich –tj. młodego człowieka, który ukończył szkołę kierowaną według metod i koncepcji ks. Stanisława Konarskiego. I tak też powstało opowiadanie Piotrka pt. „Tajemniczy list” i opowiadanie Wiktorii pt. „Rozmowa z ciocią Anią o uczniach Collegium Nobilium”.

W pracy literackiej należało przedstawić co taki absolwent umiał, jakie posiadał umiejętności, jakimi zasadami nauczono go kierować się w życiu, aby być uczciwym człowiekiem i dobrym obywatelem, a także pokazać w sposób literacki czy podobnych wartości uczy nas szkoła, do której uczęszczamy.

Opiekunem merytorycznym laureatów była Beata Damasiewicz.

Z uwagi na obecną sytuację w kraju związaną z koronawirusem dyplomy oraz nagrody zostały przesłane laureatom pocztą na adres szkoły. Gratulujemy!

Piotr Damasiewicz - Tajemniczy list

Wiktoria Damasiewicz - Rozmowa z ciocią Anią o uczniach    Collegium Nobilium

 

Autor: Beata Damasiewicz
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.