Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Światowy Dzień bez Papierosa World No Tobacco Day


Światowy Dzień bez Papierosa obchodzony jest co roku 31maja. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia bez papierosów i stanowi istotny element podniesienia wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne) oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez umiejętne dokonywanie świadomych i przemyślanych decyzji. 

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Papierosa  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach wychowawczych online, na których poznali wpływ palenia (także palenia biernego) i picia alkoholu na zdrowie, omówili zachowania asertywne przy okazji porównując z zachowaniami agresywnymi (agresja werbalna i fizyczna) oraz zachowaniem uległym. W praktyce odegrali scenki z zachowaniem agresywnym, uległym i asertywnym. 

Dodatkowo z uwagi na światowy charakter tego wydarzenia, wprowadziliśmy kilka haseł w języku polskim i angielskim promujących zdrowy styl życia bez papierosów:

May 31st

World no Tobacco Day

Protect your health.  Chroń zdrowie.

Remain safe. Pozostań bezpieczny.

Take control of your health. Miej kontolę nad swoim zdrowiem.

Reject tobacco addiction. Odrzuć uzależnienie od tytoniu.

Choose a tobacco-free future.- Wybierz przyszłość bez tytoniu.

I don’t smoke. – Nie palę.

Let’s start today! Say no to smoking! – Zacznijmy dzisiaj! Paleniu powiedz nie!

Chętni uczniowie wykonali  plakaty, które poniżej prezentujemy: 

   
   
   
   

   

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie się w promowanie zdrowego stylu życia, które jest tak ważne dla nas wszystkich.

                                       

Autor: M. Koszyk, B. Damasiewicz
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.