• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły - Wypłata stypendiów dla wyróżnionych uczniów


Szanowni Rodzice! 

Działając na podstawie „Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”, stanowiącego załącznik do Uchwały nr IV/66/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r., dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im Juliusza Słowackiego w Starym Sączu informuje o przyznaniu wyróżnionym uczniom jednorazowego stypendium motywacyjnego.

Korzystając z hojności burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka młodzież naszej szkoły kolejny rok z rzędu została nagrodzona jednorazowym stypendium finansowym za osiągnięcia dydaktyczne, sportowe lub artystyczne.

Stary Sącz jest jedną z nielicznych gmin, która wydziela w swoim budżecie środki finansowe na stypendia dla wyróżnionych uczniów.

Stypendia będą wypłacane  w piątek 17 lipca 2020 r. w godzinach od 13.00-15.00. Rodzice proszeni są o ich osobisty odbiór w wyznaczonym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

W. Nowak

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.