Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Erasmus+ ABIS... Krajowa Odznaka Jakości dla naszej szkoły


Nauczanie zdalne stało się normą w drugim semestrze minionego roku szkolnego, jednakże my już od dawna wprowadzaliśmy elementy pracy online. W lutym 2019 roku został wysłany wniosek o przyznanie funduszy na realizację działań związanych ze współpracą ze szkołami w Rumunii, Turcji i Włoszech. Oczekiwanie na akceptację projektu przez Agencję Narodową w Polsce było dość długie i w końcu w lipcu 2019 roku otrzymaliśmy grant z programu Erasmus+ na realizację projektu Against Bullying for a Better Inclusion In Schools. Od tamtego momentu rozpoczęto dokumentację realizacji projektu na platformie eTwinning, a także kontakty z uczniami ze szkół partnerskich.

Wszelkie rezultaty działań projektowych, których oprócz mobilności, czyli wyjazdów szkoleniowych nauczycieli i uczniów zaplanowano sporo zamieszczane były na platformie eTwinning, która jest częścią programu Unii Europejskiej Erasmus+. Program ten wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe. Niestety mimo zaangażowania i chęci, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, nie udało się zrealizować mobilności do Rumunii na przełomie marca i kwietnia.

Po roku realizacji projektu, którego skrócona nazwa brzmi ABIS został złożony wniosek o przyznanie Krajowej Odznaki Jakości przez Krajowe Biuro eTwinning w Polsce.

Miło jest nam poinformować, iż nasza szkoła została wyróżniona Krajową Odznaką Jakości, która jest furtką do wzięcia udziału w konkursie krajowym i europejskim na najbardziej innowacyjne i kreatywne projekty realizowane w ramach programów eTwinning i Erasmus+. Każdy z uczniów zaangażowanych w realizację projektu na platformie eTwinning - twinspace otrzymuje poniższy certyfikat.

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu.

Przyznanie szkole takiego wyróżnienie przez Krajowe Biuro eTwinning to wspaniała wiadomość. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do dalszej pracy, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania, wysokiego poziomu projektu oraz dążenia do jakości i otwartości na współpracę europejską.

  

 

Przeprowadzony projekt po spełnieniu wymogów formalnych, został oceniony pod kątem następujących kryteriów: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, rezultaty i wpływ.

 

 

Autor: koordynator projektu Erasmus+ ABIS w SP2 - Agnieszka Obrzud
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.