Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
(Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Informacje dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej


 

 

KOMUNIKAT

 

1.    Opłaty za obiady naliczone są z dołu, tj. na koniec każdego miesiąca.

2.    Wpłaty za posiłki reguluje się wyłącznie na rachunek bankowy nr

86 8816 0001 2001 0000 0635 0006 w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

3.    Kwota przekazana na konto musi być zgodna z kwotą wskazaną na „Dowodzie wewnętrznym sprzedaży”.

4.    W tytule przelewu obowiązkowo należy wpisać: NR EWIDENCYJNY, imię i nazwisko ucznia.

5.    Stołówka nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość egzekwuje się od osoby zalegającej z wpłatą wraz z odsetkami.

6.    Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat uczeń zostanie skreślony z listy osób korzystających z obiadów.

7.    Co najmniej 3 dniowa i dłuższa  nieobecność ucznia musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły.

8.    Niezgłoszona nieobecność nie zwalnia z opłat za przygotowane i wydane posiłki.

 

 Regulamin korzystania ze stołówki przedszkolnej w Gminnym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Sączu Osiedle Słoneczne

 

 

Wykaz substancji i produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY W STOŁÓWCE

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW O NIEKORZYSTANIU PRZEZ DZIECKO Z OBIADÓW Z POWODU NIEOBECNOŚCI W SZKOLE

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA O NIEKORZYSTANIU Z OBIADÓW Z POWODU NIEOBECNOŚCI W PRACY

 

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCY/NAUCZYCIELA O NIEKORZYSTANIU Z OBIADÓW PRZEZ UCZNIÓW Z POWODU WYCIECZKI

 

 Zarządzenie Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stołówki przedszkolnej

 

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu w sprawie ustalenia cen za posiłki

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.