• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Konkurs plastyczny "Bezpiecznie na drodze"


Konkurs plastyczny „ Bezpieczeństwo na drodze”

Myślą przewodnią konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na aspekty związane z bezpieczeństwem na drodze.

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu.

 Cele konkursu :

·         poszerzenie wśród dzieci świadomości zagrożeń występujących w ruchu drogowym,

·         propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym,

·         rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,

·         kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

 

Regulamin konkursu

„Bezpieczeństwo na drodze”.

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu.

2. Konkurs rozpoczyna się 09.09.2019r. i trwać będzie do 15.10.2018 r.

3. Temat prac konkursowych brzmi:

klasy 1-3 „Bezpieczna droga do szkoły”

klasy 4-8 „Pomysłowy odblask”

4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze wszystkich klas szkoły podstawowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa dla klas 1-3 ma być pracą plastyczną płaską, wykonaną w formacie A4 lub A3, techniką dowolną. Praca konkursowa dla klas 4-8 to praca przestrzenna. 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

5. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, klasa.

7. Prace należy składać do 15. 10. 2018r. do koordynatora konkursu:

Justyna Tyka – n-l plastyki

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.10.2018r.

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Uwagi:

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy oraz swojego wizerunku na stronie internetowej szkoły.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Zapraszamy WSZYSTKICH do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Bezpieczeństwo na drodze".

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.