Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Konkurs plastyczny "Bezpiecznie na drodze"


Konkurs plastyczny „ Bezpieczeństwo na drodze”

Myślą przewodnią konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na aspekty związane z bezpieczeństwem na drodze.

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu.

 Cele konkursu :

·         poszerzenie wśród dzieci świadomości zagrożeń występujących w ruchu drogowym,

·         propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym,

·         rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,

·         kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

 

Regulamin konkursu

„Bezpieczeństwo na drodze”.

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu.

2. Konkurs rozpoczyna się 09.09.2019r. i trwać będzie do 15.10.2018 r.

3. Temat prac konkursowych brzmi:

klasy 1-3 „Bezpieczna droga do szkoły”

klasy 4-8 „Pomysłowy odblask”

4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze wszystkich klas szkoły podstawowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa dla klas 1-3 ma być pracą plastyczną płaską, wykonaną w formacie A4 lub A3, techniką dowolną. Praca konkursowa dla klas 4-8 to praca przestrzenna. 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

5. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, klasa.

7. Prace należy składać do 15. 10. 2018r. do koordynatora konkursu:

Justyna Tyka – n-l plastyki

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.10.2018r.

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Uwagi:

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy oraz swojego wizerunku na stronie internetowej szkoły.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Zapraszamy WSZYSTKICH do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Bezpieczeństwo na drodze".

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.
 
Telefony komórkowe - porównaj na Ceneo.pl