Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Konkurs wiedzy „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”


Konkurs wiedzy „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na aspekty związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu.

Cele konkursu:

- działania na rzec poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej

- popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu.

2. Konkurs rozpoczyna się 09.09.2019r. i trwać będzie do 25.10.2019r.

3. Uczniowie rozwiązywać będą testy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dostosowane do odpowiedniej kategorii wiekowej:

- klasy 4

- klasy 5, 6

- klasy 7, 8

4. Każdy uczestnik rozwiązuje jeden test, zaznacza jedną odpowiedź na karcie odpowiedzi.

5. Odpowiedzi są sumowane. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zajmują kolejno 1, 2 i 3 miejsca w swojej kategorii wiekowej.

6. Oceny prac dokona komisja konkursu powołana przez Organizatora Konkursu.

 

Wyniki konkursu:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu sprawdzi testy i wyłoni uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas podsumowania konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

3. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w swojej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody.

4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

Uwagi:

1. Każdy uczestnik konkursu zgadza się na umieszczenie swojego wizerunku na stronie internetowej szkoły.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udział w konkursie wiedzy w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła”

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.
 
Telefony komórkowe - porównaj na Ceneo.pl