• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Konkurs wiedzy „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”


Konkurs wiedzy „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na aspekty związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu.

Cele konkursu:

- działania na rzec poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej

- popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu.

2. Konkurs rozpoczyna się 09.09.2019r. i trwać będzie do 25.10.2019r.

3. Uczniowie rozwiązywać będą testy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dostosowane do odpowiedniej kategorii wiekowej:

- klasy 4

- klasy 5, 6

- klasy 7, 8

4. Każdy uczestnik rozwiązuje jeden test, zaznacza jedną odpowiedź na karcie odpowiedzi.

5. Odpowiedzi są sumowane. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zajmują kolejno 1, 2 i 3 miejsca w swojej kategorii wiekowej.

6. Oceny prac dokona komisja konkursu powołana przez Organizatora Konkursu.

 

Wyniki konkursu:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu sprawdzi testy i wyłoni uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas podsumowania konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

3. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w swojej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody.

4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

Uwagi:

1. Każdy uczestnik konkursu zgadza się na umieszczenie swojego wizerunku na stronie internetowej szkoły.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udział w konkursie wiedzy w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła”

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.