• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

II Odblaskowy Rajd Rowerowy - zaproszenie


Zapraszamy wszystkich naszych uczniów i ich rodziców do udziału w II Odblaskowym Rajdzie Rowerowym. Prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia i przekazanie p. Agnieszce Obrzud lub p. Justynie Tyce. 

Druk zgłoszenia znajduje się pod regulaminem, jest również dostępny w sekretariacie szkoły.

 

 

REGULAMIN II ODBLASKOWEGO RAJDU ROWEROWEGO

 

Organizatorem Odblaskowego Rajdu Rowerowego jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Organizator zapewnia obsługę trasy i zabezpieczenie medyczne.

Termin rajdu - 20.09.2019 godz. 16:30

Przed zapisaniem na rajd, każdy uczestnik otrzymuje do wglądu regulamin Odblaskowego Rajdu Rowerowego. Udział w Rajdzie jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu.

1. Cel imprezy:

- popularyzacja i propagowanie turystyki rowerowej,

- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji,

- promowanie dobrych praktyk (używanie elementów odblaskowych podczas poruszania się na rowerze i po zmroku)

- promowanie działań proekologicznych (w związku z „Dniem bez Samochodu”, który przypada 22. września).

1. Uczestnikami rajdu rowerowego mogą być:

- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 (klasy 7,8) posiadający pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych,

- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z klas od 1-6, którzy mogą poruszać się tylko pod opieką swoich rodziców / opiekunów prawnych.

2. Zasady poruszania się po drogach publicznych w czasie trwania rajdu:

- uczestnicy rajdu korzystają z prawej części jezdni i pobocza poruszając się wzdłuż wyznaczonej trasy,

- niepełnoletni uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania kasku rowerowego,

- wszyscy uczestnicy rajdu jadą za pojazdem Policji, który nadaje kierunek jazdy, jadąc w zwartej kolumnie przy zachowaniu bezpiecznego odstępu od poprzedzającego rowerzysty,

- jazda w zwartej zorganizowanej kolumnie nie zwalnia poszczególnych rowerzystów od przestrzegania obowiązujących przepisów drogowych,

- każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do jazdy dostosowanej do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności i bezpiecznego odstępu.

- każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do posiadania kamizelki lub innego elementu odblaskowego.

3. Zabrania się uczestnikom rajdu rowerowego:

- jazdy bez trzymania, co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na pedałach,

- zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu i użytkownikom drogi,

- zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny,

- wyprzedzania innych uczestników rajdu,

- wjeżdżania na chodniki utrudniając poruszanie się pieszym.

4. Organizator rajdu zastrzega sobie możliwość wyeliminowania uczestnika za nieprzestrzeganie regulaminu. W takiej sytuacji uczeń wraz z rodzicem opuszcza kolumnę rowerzystów. W przypadku ucznia posiadającego zgodę na przejazd w rajdzie, osoba odpowiedzialna za organizację rajdu powiadamia i przekazuje ucznia pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego.

5. W czasie pikniku rekreacyjno – sportowego uczestnicy:

- odstawiają rowery w wyznaczone miejsca,

- otrzymują poczęstunek,

- po skonsumowaniu posiłku każdy sprząta po sobie,

- uczestniczą w konkurencjach związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

6. 50 uczestników rajdu, którzy jako pierwsi przekroczą linię końcową otrzymuje pamiątkowy medal.

7. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie rajdu - wszelkich informacji w sprawie Rajdu udziela: Agnieszka Obrzud tel. 698 330 930

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

a) administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,

b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej "Odblaskowy Rajd Rowerowy" na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,

c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych,

d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Każdy uczestnik biorąc udział w rajdzie potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, co następuje:

1. Mój stan zdrowia lub stan zdrowia mojego syna/córki/podopiecznego pozwala na udział w imprezie.

2. W przypadku jakiejkolwiek szkody spowodowanej nieprawidłową jazdą lub nie zastosowaniem się do poleceń wydawanych przez Obsługę Rajdu nie będę dochodził żadnych roszczeń z tytułu uczestnictwa w imprezie w stosunku do organizatora.

3. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora na potrzeby imprezy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.

4. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora (Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu) mojego wizerunku utrwalonego podczas Odblaskowego Rajdu Rowerowego przeprowadzonego w dniu 20.09.2019, którego byłam/em uczestnikiem w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji i wideorelacji z jego przebiegu.

5. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że:

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem,

- mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

 

 

Zgloszenie do II Odblaskowego Rajdu Rowerowego (kliknij i pobierz)

 

 

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.