Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
(Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 


 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się w gronie szkół, które będą realizować program Erasmus +.

Projekt pod tytułem:

ABIS - Against bullying for a bettter inclusion in schools

Numer projektu -2019-1-RO01-KA229-063160

będzie trwał od 1 X 2019 do 30 IX 2021r.

Polska wraz z Włochami i Turcją jest partnerem strategicznym w projekcie, którego koordynatorem jest Rumunia.

Podczas wykonywania zadań projektu i wspólnych spotkań będziemy mieć okazję wypracować rozwiązania poprawiające jakość pracy szkoły. Tematyka projektu obejmuje działania przeciwko ogólnie pojętej przemocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem tego przedsięwzięcia jest wzrost poziomu świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach, które są przejawami przemocy wśród uczniów. Projekt ma na celu propagowanie prawidłowych relacji społecznych w środowisku szkolnym.

Szkoły partnerskie:

 

- 26 Haziran Ortaokulu w Tokat, w Turcji,

- Istituto Comprensivo Statale Ignazio Buttitta w Bagherii, we Włoszech,

- Școala Gimnaziala nr 1 w Dochia, w Rumunii

- Școala Profesională w Târlișua, w Rumunii.


W ramach współpracy przewidziane są wymiany uczniów oraz spotkania organizacyjne we wszystkich krajach partnerskich oraz wiele działań, w które pragniemy zaangażować wszystkich naszych uczniów. Wszystkie działania projektowe zostaną sfinansowane z funduszy europejskich.

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego

 

Blog projektu

 

Strona projektu eTwinning - twinspace

 

Strona facebook projektu

 

Strona internetowa projektu ABIS

 

 

 

 

 

 

17-09-2020 Informacje nt. Biegu Erasmusa (15-17.10)

16-08-2020 PISZĄ O NAS... Międzynarodowy Dzień Przyjaźni w „Dwójce”, Starosądeckie.info, 07.08.2020

01-08-2020 „Przyjaźń - idealna więź między nieidealnymi ludźmi” – Międzynarodowy Dzień Przyjaźni - Erasmus+ ABIS

19-07-2020 PISZĄ O NAS... „Dwójka” z Krajową Odznaką Jakości, Starosądeckie.info, 19.07.2020

18-07-2020 Erasmus+ ABIS... Krajowa Odznaka Jakości dla naszej szkoły

26-05-2020 Erasmus+ ABIS... Uczniowie szkół partnerskich tworzą wiersze

17-05-2020 PISZĄ O NAS... Oda do Radości, życzenia dla Europy i akademia online, Starosądeckie.info 17.05.2020

17-05-2020 ERASMUS+ ABIS Spotkanie koordynatorów projektu w celu zaprezentowania działań w szkołach partnerskich

16-05-2020 Dzień eTwinningu i Dzień Europy - akademia online

12-05-2020 PISZĄ O NAS... Stary Sącz. Świętowali Dzień Europy i Dzień eTwinningu, Starosąeckie.info 12.05.2020

12-05-2020 Erasmus+ ABIS - rozstrzygnięcie konkursu na hasło promujące wspólpracę międzynarodową

28-04-2020 PISZĄ O NAS... „Dwójka” świętowała turecki Dzień Dziecka….online!, Starosądeckie.info 27.04.2020

25-04-2020 Świętujemy Dzień Dziecka... razem ze szkołą partnerską w Turcji

18-04-2020 Erasmus+ ABIS... Informacja na temat 2. mobilności w projekcie "Against Bullying for a Better Inclusion in Schools"

13-04-2020 Erasmus+ ABIS... Spotkanie online koordynatorów projektu Against Bullying for a Better Inclusion in Schools

03-03-2020 Erasmus+ ABIS... Podziękowania online za kartki z życzeniami noworocznymi

16-02-2020 Erasmus+ ABIS... Wyniki rekrutacji na mobilność w ramach projektu Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools

01-02-2020 Erasmus+ABIS... Noworoczne życzenia od szkół partnerskich

31-01-2020 PISZĄ O NAS... Z życzeniami noworocznymi do Turcji, Rumunii, Włoch i Albanii, Starosądeckie.info 28.01.2020

29-01-2020 Erasmus+ ABIS - Regulamin Rekrutacji na Mobilność (wyjazd do szkoły partnerskiej)

23-12-2019 Erasmus+ ABIS - Kartki z życzeniami noworocznymi dla partnerów

21-12-2019 PISZĄ O NAS... „Najważniejsze to grać fair i być dobrym kumplem”. Konkurs plastyczny!, Starosądeckie.info 19.12.2019

21-12-2019 UCZNIOWIE TWORZĄ... Erasmus+ ABIS "Wymiana nie z tej ziemi" - Opowiadanie Alexa

20-12-2019 Erasmus+ ABIS... Nietypowe zimowe drzewo na szkolnym korytarzu. Kindness branches out…

16-12-2019 Erasmus+ ABIS - spotkanie koordynatorów projektu

12-12-2019 PISZĄ O NAS... „Dwójka” w Rumunii!, Starosądeckie.info 12.12.2019

07.12.2019 Dopiero dwa miesiące projektu Erasmus + a działań wiele ABIS - podsumowanie dotychczasowych międzynarodowych działań zrealizowanych w szkole w ramach projektu

07-12-2019 Tirlisua, Rumunia - pierwsza mobilność w ramach projektu Erasmus+ ABIS

17-11-2019 Erasmus+ ABIS - Poznajmy maskotkę, która pojedzie do Rumunii na pierwsza mobilność

06-11-2019 Erasmus+ ABIS... Wybieramy najlepszą szkolną maskotkę

20-10-2019 3b pracuje nad plakatami projektu Erasmus+ ABIS

19-10-2019 Głosowanie na logo projektu "Against Bullying for a Better Inclusion in Schools"

17-10-2019 Szkolenie dla beneficjentów programu Erasmus+

14.10.2019 Nasza szkoła w projekcie europejskim Erasmus+

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.