Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
(Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

III Odblaskowy Rajd Rowerowy - Regulamin


 

   

 

REGULAMIN III ODBLASKOWEGO RAJDU ROWEROWEGO

 

Organizatorem Odblaskowego Rajdu Rowerowego jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

 

Termin rajdu

Uczestnicy mają możliwość wyboru terminu, jednakże trasę rajdu należy pokonać między 23-30 września 2020.

 

Przed zapisaniem na rajd, każdy uczestnik otrzymuje do wglądu regulamin Odblaskowego Rajdu Rowerowego. Udział w Rajdzie jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu.

 

1. Cel imprezy:

- popularyzacja i propagowanie turystyki rowerowej,

- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji, w ramach akcji Erasmus+ BeActive 2020, czyli Europejskiego Tygodnia Sportu.

- promowanie dobrych praktyk (używanie elementów odblaskowych podczas poruszania się na rowerze i po zmroku),

- promowanie działań proekologicznych (w związku z „Dniem bez Samochodu”, który przypada 22. września).

 

2. Uczestnikami rajdu rowerowego mogą być:

- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz ich rodziny

 

3. Uczestnik dokonuje zgłoszenia do udziału w Rajdzie poprzez wysłanie Formularza zgłoszenia – załącznik nr 1 Regulaminu. Formularz należy przekazać do sekretariatu szkoły do dnia 18.09.2020r.

 

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania rowerem dowolnie wybranej przez siebie trasy o długości minimum 4 kilometrów oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez dowolną aplikację sportową (np. Endomondo), a także wysłania do Organizatora zdjęcia z trasy rajdu, na którym znajdują się uczestnicy w kamizelkach odblaskowych oraz skanu trasy. Adres mailowy – gimn@o2.pl

 

5. Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do jazdy w kamizelce odblaskowej.

 

6. Biorąc udział w Rajdzie uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenia przez Organizatora zdjęć oraz przebiegu trasy na stronie internetowej i w materiałach upowszechniających ideę Rajdu.

 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie rajdu - wszelkich informacji w sprawie Rajdu udziela: Agnieszka Obrzud tel. 698 330 930

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

a) administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,

b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej "III Odblaskowy Rajd Rowerowy" na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,

c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych,

d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Każdy uczestnik biorąc udział w rajdzie potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, co następuje:

1. Mój stan zdrowia lub stan zdrowia mojego syna/córki/podopiecznego pozwala na udział w imprezie.

2. W przypadku jakiejkolwiek szkody spowodowanej nieprawidłową jazdą nie będę dochodził żadnych roszczeń z tytułu uczestnictwa w imprezie w stosunku do organizatora.

3. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora na potrzeby imprezy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.

4. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora (Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu) mojego wizerunku utrwalonego podczas Odblaskowego Rajdu Rowerowego przeprowadzonego w dniach 23-30.09.2020, którego byłam/em uczestnikiem w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji i wideorelacji z jego przebiegu.

5. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że:

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem,

- mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

 

 

……………………..                                          ………………………..

        data                                                        podpis


zał. 1

Formularz uczestnictwa
w III Odblaskowym Rajdzie Rowerowym

 

1. Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………

2. Klasa: ……………………………………………………………………………………………….

3. Ilość uczestników Rajdu (w ramach rodziny): ………………………………

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego małoletniego dziecka oraz innych członków rodziny biorących udział w Rajdzie dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w Odblaskowym Rajdzie Rowerowym – zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

 

………………………..                                ……………………..

        data                                                        podpis

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.