Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

  • Romeo i Julia w wersji angielskiej
  • Występ z okazji Świąt Wielkanocnych
  • Szlachetna Paczka
  • Casting na Św. Mikołaja
  • Akademia z okazji 11 listopada
  • Wycieczka do Oświęcimia
  • Walentynki
  • Miedzynarodowe Projekty eTwinningowe
  • wowslider.com
  • Zabawa szkolna
Romeo i Julia w wersji angielskiej1 Występ z okazji Świąt Wielkanocnych2 Szlachetna Paczka3 Casting na Św. Mikołaja4 Akademia z okazji 11 listopada5 Wycieczka do Oświęcimia6 Walentynki7 Miedzynarodowe Projekty eTwinningowe8 Akcja charytatywna9 Zabawa szkolna10
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Strona głowna -> Historia szkoły

Kronika Gimnazjum

Zobacz prezentację o naszym gimnazjum

 
 

HISTORIA SZKOŁY                                      HYMN GIMNAZJUM <posłuchaj>

Gimnazjum w Starym Sączu istnieje od 1 września 1999r. Powstało w wyniku reformy oświaty przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od 11.06.2002r nosi imię Juliusza Słowackiego. Dnia 08.04.2002r. na wniosek Rady Pedagogicznej i¤Uczniowskiej Rady Szkolnej, Rada Miejska Starego Sącza uchwaliła nadanie „Gimnazjum w Starym Sączu imienia Juliusza Słowackiego oraz prawo posiadania własnego sztandaru”. Tradycje oświatowe naszej szkoły sięgają jednak znacznie odleglejszych czasów. Zmiany polityczno-społeczne, które nastąpiły w naszym kraju po 1989r. pozwoliły na przywrócenie Szkole Podstawowej Nr 2 imienia dawnego patrona, wieszcza narodowego - Juliusza Słowackiego. Odbyło się to w 11.11.1990r.  dzięki staraniom pani Haliny Pustułka, dyrektora szkoły od 1984r. Młodzież gimnazjum i mieszkańcy Starego Sącza dopiero w 2000r. doczekali się prawdziwej sali gimnastycznej, na którą czekali od lat 30-tych XX wieku. Budowa hali sportowej przy SP Nr 2, a później Gimnazjum w Starym Sączu mogła dojść do skutku dzięki staraniom posła na Sejm RP mgr M. Cyconia, burmistrza mgr M.¤Kuczaja i dyrektora szkoły mgr inż. S. Majcy (dyrektor od 1998r.)

 

 

Otwarcie hali sportowej
przy Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

 

 

                      

 

 

Nadanie imienia Juliusza Słowackiego Gimnazjum w Starym Sączu

 

 

 

Gimnazjum prowadzi szeroką działalność oświatową, kulturalną i wychowawczą w środowisku Miasta i Gminy Stary Sącz. W szkole działają różnorodne organizacje i koła zainteresowań, które organizują i przygotowują młodzież do konkursów i olimpiad przedmiotowych, rozwijają zdolności i zainteresowania uczniów oraz realizują autorskie programy edukacyjne.

 

 
 
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.