Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Strona głowna -> Historia szkoły

 

HISTORIA SZKOŁY                                      HYMN GIMNAZJUM <posłuchaj>

Gimnazjum w Starym Sączu istnieje od 1 września 1999r. Powstało w wyniku reformy oświaty przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od 11.06.2002r nosi imię Juliusza Słowackiego. Dnia 08.04.2002r. na wniosek Rady Pedagogicznej i¤Uczniowskiej Rady Szkolnej, Rada Miejska Starego Sącza uchwaliła nadanie „Gimnazjum w Starym Sączu imienia Juliusza Słowackiego oraz prawo posiadania własnego sztandaru”. Tradycje oświatowe naszej szkoły sięgają jednak znacznie odleglejszych czasów. Zmiany polityczno-społeczne, które nastąpiły w naszym kraju po 1989r. pozwoliły na przywrócenie Szkole Podstawowej Nr 2 imienia dawnego patrona, wieszcza narodowego - Juliusza Słowackiego. Odbyło się to w 11.11.1990r.  dzięki staraniom pani Haliny Pustułka, dyrektora szkoły od 1984r. Młodzież gimnazjum i mieszkańcy Starego Sącza dopiero w 2000r. doczekali się prawdziwej sali gimnastycznej, na którą czekali od lat 30-tych XX wieku. Budowa hali sportowej przy SP Nr 2, a później Gimnazjum w Starym Sączu mogła dojść do skutku dzięki staraniom posła na Sejm RP mgr M. Cyconia, burmistrza mgr M.¤Kuczaja i dyrektora szkoły mgr inż. S. Majcy (dyrektor od 1998r. do 2017r.)

 

Otwarcie hali sportowej
przy Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

 

 

                      

 

 

Nadanie imienia Juliusza Słowackiego Gimnazjum w Starym Sączu

 

 

 

Gimnazjum prowadzi szeroką działalność oświatową, kulturalną i wychowawczą w środowisku Miasta i Gminy Stary Sącz. W szkole działają różnorodne organizacje i koła zainteresowań, które organizują i przygotowują młodzież do konkursów i olimpiad przedmiotowych, rozwijają zdolności i zainteresowania uczniów oraz realizują autorskie programy edukacyjne.

 

 
 
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.
 
Telefony komórkowe - porównaj na Ceneo.pl