• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

  Ś W I E T L I CA  S Z K O L N A

czynna w godzinach

 

 

mgr Marta Lelito

mgr Ewa Komar

mgr Ewa Sojka 
mgr Aneta Mamala mgr Teresa Tokarczyk mgr Ewa Załubska

Pon.

-

11:15-16:15

7:30-8:30 11:00-
14:45
6:45-
7:30
-

Wt.

11:15-
16:15

7:00-8:30

6:45-7:15
11:15-13:45
- 13:45-
14:45
-

Śr.

11:40-
14:40

-

7:00-7:30 - 6:45-
9:30
11:45- 16:15

Czw.

11:15-
16:15

7:00-8:30

11:15-14:45 - 6:45-
7:30
-

Pt.

-

8:30-9:30
11:15-16:15

7:00-8:30 11:00-
14:45
6:45-
8:30
-

 

 "W świetlicy się nie nudzimy, tylko dobrze się bawimy..."  

 

     

 

ŚWIETLICA _ GALERIA _ZDJĘĆ

 

 

 CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się funkcje rodziny i szkoły. Jest podstawowym ogniskiem działalności opiekuńczo – wychowawczej na terenie szkoły. W świetlicy podejmuje się zadania wychowawcze i kształcące dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Zadania szczegółowe podporządkowane są podstawowym funkcjom realizowanym w świetlicy tj. opiekuńczej, profilaktycznej, reedukacyjnej i kompensacyjnej.

 

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.

2. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja.

3. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.

4. Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.

5. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.

2. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września każdego roku.

3. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw. „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” – stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje dyrektor Szkoły.

5. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.

6. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.

7. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W STARYM SĄCZU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.