Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
(Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245) dyrektor szkoły ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

4 i 5 stycznia – poniedziałek i wtorek

12 czerwca - (piątek po Bożym Ciele)

dla wszystkich oddziałów klas Szkoły Podstawowej nr 2 z wyjątkiem klas 8 –25, 26, 27 maja – egzaminy ósmoklasisty

 

 

Wydarzenie
Termin (lub propozycja terminu)
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.)..

 
1 wrzesień 2020r. (wtorek)
 
Przyjęcie wniosków rodziców ws. warunków i form dostosowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia przystępującego do egzaminu ósmklasisty
 
do 15 września 2019r.
Udostępnienie regulaminów konkursów przedmiotowych przekazanych przez kuratora oświaty (§4 ust.3 rozp. MENiS z 29 stycznia 2002 r.)
 
do 30 września
Dzień KEN (art.74 KN)
 
14 października (środa)
Pasowanie na ucznia
 

Zebranie od uczniów (rodziców) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów. (§37 ust.4 rozp. MEN z 30 kwietnia 2007 r.)
 
do 15 października
Przesłanie do OKE list uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego (§ 41 ust.1 pkt 1 rozp. MEN z 30 kwietnia 2007 r.)
 
do 30 listopada
Zimowa przerwa świąteczna
 
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.  432,        z późn. zm.) oraz § 3 ust.  1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 
23.12 – 31.12.2019r.
Ferie zimowe
 
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 
 15 – 28 lutego 2021r.
Podanie do wiadomości kryteriów przyjęć kandydatów do szkoły podstawowej - dotyczy uczniów spoza obwodu (§5 ust.4 rozp. MEMiS z 20 lutego 2004r.)
 
do końca lutego
Wiosenna przerwa świąteczna
 
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 
1 – 6 kwietnia 2020r.
Egzamin ósmoklasisty 

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5  pkt 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia  2017  r.   w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

Na podstawie komunikatu Dyrektora CKE z dnia 27 kwietnia 2015r. w/s harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku
1.   język polski - 25 maja 2021r. (wtorek) godz. 9.00
2.   matematyka - 26 maja 2021r. (środa) godz. 9.00
3.   język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) godz. 9.00
Dodatkowy termin egzaminu:
a) język polski – 16 czerwca 2021r. (środa)
b) matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek)
c) język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021r. (piątek)
 
Koniec roku szkolnego 2020/2021
 
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 
 25.06.2021r. (piątek)
Ferie letnie
 
§ 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 
26.06 - 31.08.2021r.
Egzaminy poprawkowe
 
ostatni tydzień sierpnia
 

 

 

Pełny kalendarz roku szkolnego 2019/2020 do pobrania ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. kliknij tutaj

Źródło:  MEN

Dodatkowo informujemy, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą się kończyć zawsze w ostatni piątek czerwca. 

Zgodnie z rozporządzeniem, zajęcia w szkołach rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a jeżeli wypada on w piątek - w najbliższy poniedziałek po 1 września.

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.