Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Strona głowna -> Dokumenty Szkolne

Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów w SP2

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych "OŚWIATA"

Plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu

Informacje dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Przedmiotowe Zasady Oceniania, wymagania edukacyjne


Nowy System Edukacji - informacja
Informacje w sprawie „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz”
1. UCHWAŁA NR IV/66/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz” 2. Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla uczniów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej. 3. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego/sportowego/artystycznego
Procedury szkolne
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego
Wniosek o przyjecie do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej
Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.
 
Telefony komórkowe - porównaj na Ceneo.pl