Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

 „Więź z rodzicami i innymi członkami rodziny 

Stanowi najważniejszy czynnik chroniący

Przed niebezpiecznymi eksperymentami
 
                 I raniącymi doświadczeniami”
                            
                                                     Joanna Szymańska
 
 
 
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
„JAKIE SZCZĘŚCIE MIEĆ RODZINĘ”
 
 
Założenia: Zwracanie szczególnej uwagi na znaczenie roli rodziny w wychowaniu każdego dziecka, na to że to właśnie rodzina dostarcza wzorów prawidłowych i nieprawidłowych. Wzmacnianie więzi rodzinnych jako „ najważniejszego czynnika chroniącego przed niebezpiecznymi doświadczeniami”.
Organizatorzy: GKRPA w Starym Sączu, klub wolontariatu w Zespole Szkół Zawodowych im. W. Orkana oraz klub wolontariatu w Gimnazjum im. J. Słowackiego.
Termin realizacji: wrzesień 2010 r. – styczeń 2011 r.
Przewidywana liczba uczestników – 0k. 200 osób
Odbiorcy: młodzież szkół w Starym Sączu oraz rodziny z środowiska lokalnego
Miejsce realizacji: Szkoły na terenie Starego Sącza: Zespół Szkół Zawodowych im. W. Orkana, Gimnazjum im. J. Słowackiego, Szkoła Podstawowa, ZSDM, ZSZ nr. 2, Miejski Park (Festyn Rodzinny), Kino w Starym Sączu (podsumowanie i Dzień Rodziny).
Cele:
-          Przekazanie ważnych informacji o roli rodziny w profilaktyce i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa,
-            Zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie rodziny oraz na fakt, że ludzie, którzy są najbliżej powinni być pierwszym i najlepszym wsparciem dla siebie nawzajem,
-            Rozwijanie umiejętności wychowawczych
-          Zwrócenie uwagi na pozytywne postawy rodzicielskie oraz ważne czynniki w procesie wychowawczym.
-           Stwarzanie wielu okazji do wspólnego spędzania czasu wolnego dziadków, rodziców i dzieci.
-            Ukazywanie sposobów wspólnego pozytywnego spędzania czasu wolnego.
-            Pomoc materialna rodzinom najbardziej potrzebującym ze środowiska lokalnego.
Planowane rezultaty: Wzmocnienie więzi rodzinnych wielu rodzin poprzez podkreślenie wagi bliskości, wzajemnych rozmów, wspólnego spędzania czasu wolnego, wspierania emocjonalnego dzieci i prawdziwego bycia ze sobą.
Sojusznicy: Caritas w Starym Sączu, Szkoła Podstawowa w Starym Sączu, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu
Planowane działania:
I.           Festyn Rodzinny w Parku Miejskim w Starym Sączu – 10.10.10
Termin: początek października
Przebieg:
·        Rozpoczęcie, przywitanie przybyłych gości, uroczyste otwarcie festynu, podanie założeń i celów Programu, krótkie zwrócenie uwagi na rolę każdej rodziny w wychowaniu dzieci.
·        Krótki program artystyczny na temat rodziny. Zaproszenie do wspólnego spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w różnorodnych grach, zabawach, konkurencjach rodzinnych.
·        Rodzinny konkurs plastyczny: „ Najważniejszy dzień w mojej rodzinie”
·        Konkurs „ Czy mnie rozpoznasz?” Pary: rodzice – dzieci, wzajemne rozpoznawanie się z zawiązanymi oczami”
·        Sport na wesoło – konkurencje sportowo zwinnościowe wykonywane w rodzinach np. wyścigi w workach, przeciąganie liny, „ sadzenie ziemniaków”, „12 miesięcy” i inne.
·        Zabawy przy muzyce: karaoke, „Jedzie pociąg”, taniec z balonami, konkurs na taniec: rodzic – dziecko.
·        Inne zabawy integracyjne.
 
II.       Zajęcia profilaktyczne dla rodziców prowadzone w szkołach: „ Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem” – realizowane przez pedagogów szkolnych (listopad / grudzień)
·        Zwrócenie uwagi na to, czego potrzebują od nas nasze dzieci:
- poczucia więzi i przynależności do rodziny,
- poczucia własnej wartości, docenienia ich wysiłków, chwalenia oraz poczucia pewności, że ich nie odrzucimy gdy cos im się nie uda,
- wiarygodności,
- sprawiedliwego traktowania,
- stanowczości i konsekwencji.
·        Zwrócenie uwagi, iż rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów dzieckiem. Podstawowe zasady prawidłowej komunikacji.
·        Zwrócenie uwagi na rolę przykładu rodzica.
·        Zwrócenie uwagi na rolę czasu poświęcanego dzieciom.
III.   Przeznaczenie godzin do indywidualnych spotkań z rodzicami – przez cały okres trwania Programu
Możliwość indywidualnej rozmowy i wsparcia rodziców w bieżących sprawach wychowawczych.
IV.     Zajęcia profilaktyczne z młodzieżą – listopad, grudzień
Temat: Rola rodziny w życiu każdego człowieka.
Zajęcia przeprowadzone również przez Liderów Promocji Zdrowia i wolontariuszy w Szkole Podstawowej w Starym Sączu.
V.          Konkursy – ogłoszenie konkursów w II połowie października
Konkursy zostaną przeprowadzone na terenie wszystkich szkół w Starym Sączu i w Gminie.
·        Konkursy plastyczne: „ Moja rodzina, portret mojej rodziny”,
·        „Najważniejszy dzień w mojej rodzinie” lub „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”.
·        Konkursy literackie: Spisywanie rodzinnych historii. Kronika rodzinna lub wiersz o rodzinie
·        Konkurs na wspólne pieczenie ciast.
 
VI.     Opracowanie folderów zawierające prace rodzin oraz istotne wskazówki i informacje na temat roli rodziny w życiu każdego człowieka - styczeń
 
VII.Zakończenie Programu – „DZIEŃ RODZINY”
 
Termin: koniec stycznia 2011 r.
Miejsce: kino w Starym Sączu
 
Przebieg:
·        Krótki program artystyczny: przedstawienie prac literackich wypracowanych podczas trwania Programu.
·        Wystawa prac plastycznych.
·        Ogłoszenie wyników konkursów i uroczyste wręczenie nagród.
·        Degustacja ciast i wyrobów kulinarnych wykonanych wspólnie: rodzice – dzieci.
·        Rozdanie opracowanych folderów.
·        Projekcja filmu familijnego.
·        Uroczyste zakończenie Programu
VIII.   Ewaluacja Programuprzeprowadzenie ankiet dla rodziców i dla dzieci; podsumowanie; wnioski.

 

Program opracował zespół w składzie: Małgorzata Koszyk, Maria Bielak, Elżbieta Mrówka

 

 

Zakończenie i podsumowanie Gminnego Programu "Jakie szczęście mieć rodzinę"

 

Rozpoczęcie programu "Jakie szczęście mieć rodzinę" - Zabawa Andrzejkowa dla rodzin ze Starego Sącza

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.