Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

KONKURS... III POWIATOWY KONKURS O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH


 

III POWIATOWY KONKURS O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

dla uczniów klas II i III gimnazjum z powiatu nowosądeckiego

 

REGULAMIN

Organizator:  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 15

 

1.      Organizatorem konkursu jest już trzeci raz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu (z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 15). W tym roku patronat honorowy nad konkursem obejmuje zasłużona nauczycielka z Ohio, USA- pani Jerry Boron, która od 20 lat organizuje w naszej szkole Letnią Szkołę Języka Angielskiego (Frank J.Boron American Language Summer School).

 

2.      Koordynatorzy konkursu: mgr Agnieszka Adamek, mgr Beata Damasiewicz, mgr Anna Mazur.

 

3.      Cele ogólne i założenia tegorocznej edycji:

·        poszerzenie wiadomości o Stanach Zjednoczonych i kulturze własnego kraju

·        kształtowanie postawy tolerancji wobec różnic kulturowych

·        zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych i kulturze własnego kraju

·        wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim

·        wykorzystanie różnych źródeł informacji i technologii komputerowej

 

4.      W konkursie bierze udział młodzież klas II- III gimnazjum ze szkół z powiatu nowosądeckiego.

 

5.      W tym roku III POWIATOWY KONKURS O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH to dwa konkursy językowe.

 

TEMATY TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU:

 

I. 'An American state' (A POSTER)

 

Wykonanie plakatu przedstawiającego wybrany stan Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Autor pracy powinien przedstawić wybrany stan w USA zwracając uwagę na elementy charakterystyczne dla danego stanu w USA. Plakat powinien przedstawiać wybrany stan w USA w taki sposób, aby odzwierciedlał w sposób wszechstronny to, co jest najbardziej charakterystyczne dla wybranego regionu amerykańskiego.

 

Rozmiar pracy: plakat  w dowolnym formacie wykonany różnorodnymi technikami plastycznymi (ewentualne elementy tekstowe w języku angielskim)

 

UWAGA: plakat nie musi zawierać żadnych elementów tekstowych z wyjątkiem nazwy stanu w USA, który przedstawia.

 

Przy ocenie PLAKATU oceniana będzie umiejętność zawarcia w niej elementów związanych z kulturą danego miejsca (np. ciekawe miejsca, nietypowi ludzie, cechy charakterystyczne dla danego regionu, zwyczaje, symbole itp.) oraz oryginalne ujęcie tematu.

 

·        Uwaga: Treść w języku angielskim powinna być napisana przez ucznia.

·        Informacje dotyczące autora- Imię i nazwisko autora/Nazwa szkoły/Klasa/Nauczyciel języka angielskiego należy dołączyć do pracy.

 

6.      Prace konkursowe należy przekazać osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz)  do dnia

 6 lutego 2012 z dopiskiem "III POWIATOWY KONKURS O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH- PLAKAT".

 

 

Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, w skład której wejdą nauczyciele języka angielskiego koordynujący projekt.

 

Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora końcem lutego/ na początku marca - o dokładnym dniu i godzinie poinformujemy zainteresowane szkoły w terminie późniejszym.

 

Nagrody: Laureaci I- III miejsc oraz autorzy wyróżnionych prac otrzymają cenne nagrody językowe oraz certyfikaty.

 

II. TEST WIEDZY O STANACH ZJEDNOCZONYCH

 

Etap szkolny: 09.01.2012 o godz. 10:00; czas trwania: 45 min

 

Test będzie sprawdzał  wiedzę o Stanach Zjednoczonych (test wyboru, pytania w języku polskim i angielskim). Tematyka obejmuje podstawowe informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych (stolice, główne miasta, flaga, nazwy najważniejszych stanów w USA i ich położenie, nazwy świąt i sposób obchodzenia, jedzenie, sławni ludzie, podstawowe fakty historyczne związane z historią USA).

Materiał źródłowy: strona internetowa:  www.awesomeamerica.com/usa

 

 

Należy zgłosić udział szkoły w konkursie do dnia 16 grudnia 2011 roku faksem (18 44605 80) lub pocztą na adres Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz z dopiskiem

"III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH- TEST WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH."

 

Protokół z przeprowadzonego etapu szkolnego (lista uczestników+  punktacja+ podpisy członków komisji) należy przesłać faksem (18 446 05 80) lub dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz) do dnia 13 stycznia 2012 roku .

 

Lista finalistów zostanie opublikowana dnia 15.01.2011  na stronie szkoły http://www.zspstarysacz.pl.

 

Jednocześnie poszczególne szkoły, z których uczniowie zostaną zakwalifikowani do finału otrzymają pocztą zaproszenie na finał konkursu oraz dokładne wytyczne dotyczące zakresu wiedzy o Stanach Zjednoczonych.

 

TEMATYKA FINAŁU: THE UNITED STATES OF AMERICA

 

FINAŁ- koniec lutego/ początek marca (o dokładnym terminie poinformujemy zainteresowane szkoły listownie po ogłoszeniu listy finalistów)

 

Nagrody: Laureaci I- III miejsc otrzymają cenne nagrody językowe oraz certyfikaty. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają certyfikaty.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TEGOROCZNEJ EDYCJI

III POWIATOWEGO KONKURSU O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

 

UWAGA:

 

Szkoła może wziąć udział w obu konkursach lub w jednym z nich.

Ten sam uczeń może uczestniczyć w obu konkursach lub w jednym z nich.

 

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.