Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Nasze Gimnazjum Szkołą Promującą Bezpieczeństwo


W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowano następujące programy profilaktyczne przy dużej współpracy pani pielęgniarki Anny Liburskiej:

- program profilaktyki uzależnień „Młodość-Trzeźwość- Kreatywność”,

-„Trzymaj formę” – program profilaktyczny dotyczący szeroko pojętego kształtowania zdrowego stylu życia,

- programy profilaktyki zdrowotnej: HIV/AIDS, HPV - rak szyjki macicy, profilaktyka grypy w szkole i uzależnień przenoszonych drogą kropelkową,

- RKO, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, pierwsza pomoc przedmedyczna,

- „Znajdź właściwe rozwiązanie”, program profilaktyczny dotyczący palenia tytoniu,

- „Tylko zdrowie”, działania związane z Tygodniem Zdrowia w szkole oraz Gminnym Dniem Zdrowia zorganizowanym w kinie Sokół w Starym Sączu. 

Rok rocznie w ramach projektu ZPB odbywają się zajęcia, jak również inne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole:

- z przedstawicielami policji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich,

- z terapeutami uzależnień,

- z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat kształtowania umiejętności społecznych,

- próbna ewakuacja na wypadek pożaru uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

 W każdym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły, pod opieką pani Teresy Tokarczyk, biorą udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na etapie gminnym i powiatowym. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Działania podejmowane w latach 2011-2013

15-11-2013 UCZNIOWIE PISZĄ... Wręczenie certyfikatów Szkoły Promującej Bezpieczeństwo

14.11.2013 PISZĄ O NAS... Nowy Sącz: Sądeckie szkoły promują bezpieczeństwo. Certyfikaty rozdane, portal sadeczanin.info, 13.11.2013

20.05.2013 Zmiana Koordynatora Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Został opracowany program "Szkoła promująca bezpieczeństwo na lata 2011 - 2013".

 

Do głównych zadań w realizacji programu należą:

- zmiany infrastruktury szkoły,

- poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły,

- informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

- prowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych dla uczniów,

- edukacja uczniów pod kątem odpowiedzialności karnej nieletnich,

- podejmowanie działań przez nauczycieli w celu podniesienia bezpieczeństwa,

- informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

 

Przed rozpoczęciem projektu przeprowadzono ankietę diagnozującą bezpieczeństwo na terenie szkoły.

Po wypełnieniu podstawowych zadań nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo

                                                                               

W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo zespół w składzie:

1. asp. szt. Beata Frohlich – policyjny koordynator projektu ZPB

2. lic. Dariusz Furtak - szkolny koordynator projektu ZPB

3. mgr Małgorzata Koszyk - pedagog szkolny

dokonał analizy ankiet nt. bezpieczeństwa przeprowadzonych w miesiącu wrzesień/październik 2010, którymi objęci zostali uczniowie klas I – III gimnazjum, rodzice i nauczyciele. Określono priorytety podejmowanych działań, które w formie zaleceń do realizacji w latach 2011 – 2012 zostały opisane szczegółowo w pięciu obszarach niniejszego planu.


Od chwili przystąpienia przez placówkę do udziału w projekcie ZPB dotychczas wykonano:

·        zdiagnozowano poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, rodziców i nauczycieli

·        dokonano wyboru liderów uczniów do działań w ramach projektu ZPB

·        przeprowadzono kampanię informacyjną o projekcie ZPB:

-       w ramach godzin wychowawczych,

-       na stronie internetowej,

-       na gazetkach szkolnych,

-       w trakcie spotkań z rodzicami,

·        dokonano wspólnie z policyjnym koordynatorem wizji lokalnej miejsc najbardziej zagrożonych w szkole i okolicy.

·        przeprowadzono w klasach II warsztaty integracyjne z psychologiem i pedagogiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starym Sączu,

·        w ramach integracji międzyklasowej w klasach I przeprowadzono zajęcia integracyjne oraz ustalono kontrakty klasowe, które jasno określają zasady postępowania w sposób aby nikogo nie krzywdzić,

·        przeprowadzono półroczne zajęcia , odbywające się cyklicznie dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Starym Sączu. Temat zajęć: „ Jak radzić sobie z uczniem agresywnym i trudnym”,

·        zaangażowano rodziców działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

 

76% uczniów stwierdziło, że w szkole czuje się bezpiecznie i nic nie trzeba w tej kwestii zmieniać.

Tylko 9 % badanych rodziców przyznaje, że ich dziecko było ofiarą przemocy. Była to przemoc fizyczna i psychiczna. natomiast w 85% stwierdzili, że w szkole jest bezpiecznie.

Według rodziców, na poprawę bezpieczeństwa w szkole mają wpływ:

         częste rozmowy z dziećmi,

         stosowanie w każdym przypadku konsekwencji i kar za zachowania agresywne,

         stworzenie atmosfery sprzyjającej wymianie poglądów między uczniami, między nauczycielami a uczniami, między rodzicami a uczniami, między rodzicami a nauczycielami,

         szerzenie informacji na temat bezpieczeństwa i konieczności jego przestrzegania,

Jeśli chodzi o nauczycieli, aż 95 % nauczycieli uważa, że w szkole jest bezpiecznie.

 

 

Autor: Małgorzata Koszyk
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.