• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> ARCHIWUM -> E g z a m i n gimnazjalny -> Egzamin gimnazjalny 2012

Egzamin Gimnazjalny 24-26 kwietnia 2012

List do Gimnazjalistów od dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERON-em 14, 15, 16 grudnia 2011

Próbny Egzamin Gimnazjalny CKE 7, 8, 9 grudnia 2011

Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku 2011/2012

 

 

1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera wszystkie strony. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
 
2. Na stronie tytułowej wpisz swój kod, numer PESEL i naklej naklejkę z kodem.
 
3. Na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL, wypełnij matryce znaków oraz naklej naklejkę z kodem.
 
4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
 
5. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora.
 
6. W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Rozwiązania zadań zamkniętych zaznaczaj na karcie odpowiedzi w następujący sposób:
wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej litera, np. gdy wybrałeś odpowiedz A:
7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.
8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
 
9. Rozwiązując zadania, możesz wykorzystać miejsce opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.