• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Program profilaktyczny

„Uzależnienia - złodzieje młodości”

 

 Organizatorzy: pedagog szkolny – Małgorzata Koszyk                         pielęgniarka – Anna Liburska

 

Współpraca: Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu, Ośrodek Terapii Uzależnień „MONAR”

 

Czas realizacji: październik 2011 – maj 2012r.

 

Miejsce realizacji: Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu

 

Odbiorcy: Uczniowie Gimnazjum w Starym Sączu oraz rodzice, nauczyciele

 

Cel główny: Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży

 

Cele szczegółowe: 

*Dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń współczesnego świata,

*Chronienie młodych osób przed różnymi formami uzależnień,

*Ograniczenie liczby nowych przypadków sięgania po środki psychoaktywne,

*Dostarczanie rzetelnych informacji na temat procesu uzależnienia,

*Dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat zakresów i form działania Poradni Uzależnień w naszym regionie ,

*Skłonienie rodziców do wczesnego szukania pomocy oraz kształtowanie ich umiejętności rozpoznawania niepokojących objawów u swoich dzieci

 

Działania i formy zajęć:

*Zajęcia warsztatowe dla młodzieży prowadzone przez terapeutę MONAR: Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży dotyczące uzależnień i innych zagrożeń współczesnego świata,

*Zajęcia edukacyjne korygujące przekonania normatywne dotyczące uzależnień i szukania pomocy dla rodziców,

*Zorganizowanie konkursu profilaktycznego na plakat pod hasłem: „ Uzależnienia – złodzieje młodości”,

*Zorganizowanie „DNI  ZDROWIA”,

*Przeprowadzenie quizu z wiedzy zdrowotnej na temat uzależnień,

*Zorganizowanie wystawek, gazetek szkolnych promujących zdrowy styl życia,

*Prelekcje pielęgniarki szkolnej na temat zdrowego stylu życia i zdrowotnych skutków sięgania po środki uzależniające,

*Przedstawienie: „Papieros to nie to” w celu pokazania zagrożeń palenia papierosów z okazji Światowego Dnia bez Papierosa,

*Przeprowadzenie dyskotek profilaktyczno-charytatywnych pod hasłem „Bawimy się wesoło z trzeźwym umysłem”,

*Realizacja Programu organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną „Trzymaj Formę”,

*Spotkania klas z przedstawicielami policji omawiające zagrożenia współczesnego życia oraz ich prawne konsekwencje,

*Spotkania dla chętnych rodziców: „Jak uchronić moje dziecko przed uzależnieniami”

Realizacja Programu Profilaktycznego „Znajdź właściwe rozwiązanie” – realizacja Programu 5 spotkań warsztatowych z klasą, dotyczących profilaktyki uzależnień oraz alternatywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Program będzie realizowany w 4 wybranych klasach.  

 

Na zakończenie programu przewidziana jest ewaluacja.

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.