Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Program profilaktyczny

„BLIŻEJ ZDROWIA, BLIŻEJ RODZINY”

 

Jest to program działań profilaktyczno-zdrowotnych Liderów Promocji Zdrowia.  

 

Ogólnym celem programu jest dotarcie do młodzieży, w szczególności tej stojącej na rozdrożu, szukającej wsparcia i akceptacji, a także dzięki zaplanowaniu różnorodnych spotkań dla rodziców i rodzinnych akcji – wzmacnianie lub odbudowa dialogu i relacji w rodzinie.

 

 Program ma za zadanie:

*wsparcie działań prozdrowotno – profilaktycznych prowadzonych w ramach Programu Profilaktyki,

*zaangażowanie w powyższe działania rodziców i środowisko lokalne,

*wzmacnianie relacji i więzi w rodzinie jako podstawa profilaktyki,

*tworzenie jak najlepszego klimatu dla działań prozdrowotnych i profilaktycznych a także akcji charytatywnych,

*wzmacnianie relacji na płaszczyźnie szkoła – rodzice.

 

Harmonogram zajęć:

1. Zajęcia cykliczne – warsztatowe dla klas II gimnazjum prowadzone przez psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Integracja klas, jak radzić sobie z agresją i przemocą, kształtowanie prospołecznych zachowań i umiejętności).

2. Zajęcia profilaktyczne z pracownikami Ośrodka Terapii Uzależnień „MONAR”

3. Realizacja przez Liderów Programu „Rodzina, Miłość, Bezpieczeństwo, Zaufanie”  w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego – cykliczne spotkania.

4. Organizacja charytatywnego, świątecznego kiermaszu ciast i kartek świątecznych z których dochód jest przeznaczony na materialne wsparcie rodzin najbardziej potrzebujących.

5. Organizacja konkursów o zasięgu szkolnym i gminnym :

* plastyczny  „Rodzina – źródło miłości i przyjaźni”,

* fotograficzny  „Mój dom – najlepsze miejsce na ziemi”,

*konkurencje sportowe,

*konkurs wiedzy  „Zdrowie w rodzinie, to podstawa”,

*przygotowanie spektaklu  „Nie rób z organizmu śmietnika”,

*organizacja koncertu charytatywnego „Daj serce innym”. 

 

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.
 
Telefony komórkowe - porównaj na Ceneo.pl