• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Program profilaktyczny

„BLIŻEJ ZDROWIA, BLIŻEJ RODZINY”

 

Jest to program działań profilaktyczno-zdrowotnych Liderów Promocji Zdrowia.  

 

Ogólnym celem programu jest dotarcie do młodzieży, w szczególności tej stojącej na rozdrożu, szukającej wsparcia i akceptacji, a także dzięki zaplanowaniu różnorodnych spotkań dla rodziców i rodzinnych akcji – wzmacnianie lub odbudowa dialogu i relacji w rodzinie.

 

 Program ma za zadanie:

*wsparcie działań prozdrowotno – profilaktycznych prowadzonych w ramach Programu Profilaktyki,

*zaangażowanie w powyższe działania rodziców i środowisko lokalne,

*wzmacnianie relacji i więzi w rodzinie jako podstawa profilaktyki,

*tworzenie jak najlepszego klimatu dla działań prozdrowotnych i profilaktycznych a także akcji charytatywnych,

*wzmacnianie relacji na płaszczyźnie szkoła – rodzice.

 

Harmonogram zajęć:

1. Zajęcia cykliczne – warsztatowe dla klas II gimnazjum prowadzone przez psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Integracja klas, jak radzić sobie z agresją i przemocą, kształtowanie prospołecznych zachowań i umiejętności).

2. Zajęcia profilaktyczne z pracownikami Ośrodka Terapii Uzależnień „MONAR”

3. Realizacja przez Liderów Programu „Rodzina, Miłość, Bezpieczeństwo, Zaufanie”  w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego – cykliczne spotkania.

4. Organizacja charytatywnego, świątecznego kiermaszu ciast i kartek świątecznych z których dochód jest przeznaczony na materialne wsparcie rodzin najbardziej potrzebujących.

5. Organizacja konkursów o zasięgu szkolnym i gminnym :

* plastyczny  „Rodzina – źródło miłości i przyjaźni”,

* fotograficzny  „Mój dom – najlepsze miejsce na ziemi”,

*konkurencje sportowe,

*konkurs wiedzy  „Zdrowie w rodzinie, to podstawa”,

*przygotowanie spektaklu  „Nie rób z organizmu śmietnika”,

*organizacja koncertu charytatywnego „Daj serce innym”. 

 

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.