Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
(Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Spotkanie koordynatorów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa "Bezpieczne Gimnazjum"

7 marca 2013 r. odbyło się w naszym Gimnazjum Spotkanie Partnerów Zewnętrznych Szkoły, uczestniczących w realizacji Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Bezpieczne Gimnazjum”.

Projekt realizowany jest w naszej szkole od dwóch lat. Obecnie staramy się o przedłużenie Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.
W spotkaniu brali udział:
St. asp. Barbara Leśniak z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu,
 Małgorzata Mordarska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu, Filia – Stary Sącz,
Zofia Paluch z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu, Filia – Stary Sącz,
 Anna Liburska – Pielęgniarka,
 Bogumiła Czajka – Rada Rodziców,
 St. asp. Wacław Fedko – Komisariat Policji w Starym Sączu,
 Józefa Zbrońska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Jolanta Koszkul – Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu,
 Stanisław Majca – Dyrektor Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
  Wioletta Nowak – Wicedyrektor Gimnazjum,
 Małgorzata Koszyk  - Pedagog,
 Teresa Tokarczyk – Nauczyciel.  
Pani wicedyrektor Wioletta Nowak przedstawiła osoby uczestniczące w spotkaniu i reprezentowane przez nich instytucje. Podziękowała za stałą, systematyczną współpracę wyrażając jednocześnie nadzieję na jej kontynuację.
Następnie głos zabrała st. asp. pani Barbara Leśniak z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, koordynator Projektu z ramienia policji, która przedstawiła za pomocą prezentacji założenia programu.
Pani pedagog Małgorzata Koszyk – szkolny koordynator Projektu, zaprezentowała sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w naszej szkole przy współpracy z osobami z wyżej wymienionymi instytucjami. Dokonała porównania poziomu bezpieczeństwa w szkole w roku 2011 i 2013 na podstawie ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli.
 
Wnioski z badań ankietowych:
1.  Obecnie znacznie większa część uczniów, rodziców i nauczycieli uważa, że szkoła jest bezpieczna.
2.  Podejmowane działania zmierzają do podnoszenia wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli tym samym zwiększają odpowiedzialność za siebie i innych.
3.  Dużo większa część rodziców obecnie powiadamia dyrekcję szkoły, nauczycieli i pedagoga o tym, że ich dziecko było ofiarą przemocy.
4.  Znacznie większy procent uczniów poniósł konsekwencje: dyscyplinarne w szkole, wychowawcze od rodziców, także więcej było konsekwencji dyscyplinarnych od policji oraz przed sądem.
5.  Nadal należy prowadzić zwiększoną opiekę i kontrolę nad młodzieżą podczas przerw na korytarzach oraz w szatni.
6.  Dyrekcja, nauczyciele, pani pielęgniarka dbają o poczucie bezpieczeństwa uczniów, angażując się w profilaktykę zachowań ryzykownych.
7.  Jeżeli o zdarzeniach przemocowych wiedzieli dorośli to podejmowali dalsze działania nie zostawiając problemu i dążyli do jego rozwiązania.
Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat bezpieczeństwa w szkole i możliwości jego poprawy.
  

 

Autor: Małgorzata Koszyk
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.