• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Konkurs recytatorski poezji Jana Joachima Czecha


Na 32 sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu podjęto uchwałę o ogłoszeniu roku 2013 „Rokiem Jana Joachima Czecha” –  w 125 rocznicę urodzin zasłużonego obywatela miasta, wybitnego nauczyciela, twórcy i animatora życia społeczno-kulturalnego. W ramowym harmonogramie obchodów znalazły się działania dla szkół. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, Prywatne Gimnazjum oraz Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu zorganizowały następujące konkursy:

plastyczny –szkoły podstawowe,
recytatorski – gimnazja,
wiedzy – szkoły ponadgimnazjalne.
 
KONKURS RECYTATORSKI W NASZEJ SZKOLE
12.04.2013 – etap szkolny                                     
Przystąpiło do niego dziewięciu uczniów. Komisja w składzie: z-ca dyrektora Wioletta Nowak oraz nauczyciele-bibliotekarze Jolanta Bochniarz i Halina Madziar zakwalifikowała do etapu międzyszkolnego następujące osoby: Chruślicką Magdalenę, Kołbon Anetę, Kurowską Katarzynę, Annę Rejowską, Siedlarz Klaudię, którą w etapie gminnym zastąpiła Krzak Natalia.
30.04.2013- etap gminny
W etapie gminnym wzięli udział uczniowie gimnazjów z: Barcic, Gołkowic, Przysietnicy, Prywatnego Gimnazjum i naszej szkoły. Uczennice zaprezentowały interpretacje następujących wierszy:
·        Chruślicką Magdalena – „Gdybym”
·         Kołbon Aneta – „Piosnka z łanu”
·        Kurowska Katarzyna – „Wspomnienie pożegnania”
·         Rejowską Anna – „Pacholę”
·         Krzak Natalia – „Jeszcze nie zginęła”
10.05.2013 - W sali kina „Sokół” odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Gratulacje należą się wszystkim uczennicom naszej szkoły, a szczególnie:
Annie Rejowskiej za zajęcie I miejsca
Katarzynie Kurowskiej, Magdalenie Chruślickiej za  wyróżnienie w konkursie.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

 

 

Autor: Halina Madziar
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.