• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Kurs na Kartę Motorowerową - NOWE PRZEPISY


 

1. Zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zamiast karty motorowerowej zostanie wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy AM, która będzie uprawniała do kierowania motorowerem (art. 6 ust. 1, pkt. 1 a)
 
2. Wiek niezbędny do uzyskania prawa jazdy kategorii AM wynosi 14 lat (art.¤8 ust.1 pkt 1). Aby uzyskać to prawo jazdy trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Ustawa szczegółowo określa warunki uzyskania prawa jazdy kategorii AM.
 
3. Przepisy dotyczące prawa jazdy kategorii AM wchodzą w życie z dniem 19¤stycznia 2013 roku (art. 139). Osobom w wieku od 13 do 18 lat ubiegającym się o uprawnienia do kierowania motorowerem do dnia 18¤stycznia 2013 r. wydaje się kartę motorowerowa określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 124 ust. 9)
 
4. Karta motorowerowa wydania na podstawie przepisów z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat (art. 133 ust.2)
 
Uwaga!
Dyrektor gimnazjum ma czas do 19 stycznia 2013r. na wydanie karty motorowerowej wszystkim uczniom klas I-III, którzy będą się o nią ubiegali.
Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 – nie otrzymają już w gimnazjum karty motorowerowej. Obowiązuje ich prawo jazdy kategorii AM, podobnie jak pozostałych uczniów w wieku od 14 – 18 lat, którzy będą chcieli posiadać uprawnienia do kierowania motorowerem.
 
 
W związku z nowymi przepisami kurs na kartę motorowerową będzie prowadzony w terminach:
5 września - godz. 15:00 - 16:30
6 września - godz. 14:05 - 15:35
7 września - godz. 14:05 - 15:35
11 września - godz. 15:00 - 16:30
12 września - godz. 15:00 - 16:30
13 września - godz. 14:05 - 15:30
21 września - godz. 15:00 - 16:30
28 września - godz. 15:00 - 16:30
5 października - godz. 15:00 - 16:30
12 października - godz. 15:00 - 16:30 + egzamin teoretyczny ok. 25 min.
13 października - godz. 9:00 - planowany egzamin praktyczny
 
Zaliczony egzamin teoretyczny jest podstawą dopuszczenia do egzaminu praktycznego.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do p. Agnieszki Obrzud najpóźniej do 5 września, czyli daty rozpoczęcia zajęć.
 
 

 

Autor: Agnieszka Obrzud
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.