Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia


W okresie od 23 do 27 września 2013 r. uczennice naszej szkoły - Marta Kuchnia i Jolanta Migacz uczestniczyły w obozie szkoleniowym dla Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia w Sidzinie koło Jordanowa. Podczas zajęć szkoleniowych Liderzy przygotowywali się do pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Przepracowano między innymi takie moduły jak:

- ćwiczenia i zabawy integracyjne,
-  ćwiczenia dotyczące kształtowania i rozwijania umiejętności interpersonalnych i społecznych,
- profilaktyka uzależnień,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości,
- pomaganie - co to znaczy pomóc drugiemu człowiekowi.
Obóz był bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy grupami różnych szkół w zakresie pomagania, inicjowania i organizowania aktywności promowania zdrowego stylu życia. Poza tym pozwolił na poznanie wielu nowych osób oraz pięknych terenów Beskidu Wysokiego.
 
 

 

Autor: Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.