Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Gminny Dzień Zdrowia


Po raz trzeci Liderzy Promocji Zdrowia z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu  i Gimnazjum im. por. Andrzeja Buchmana  w Barcicach zorganizowali  Gminny Dzień Zdrowia. Uroczystość odbyła się 8 kwietnia 2014 r. w sali  kina „Sokół” w Starym Sączu.

Z zaproszenia skorzystali między innymi:

·        Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek,

·        Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ewa Zielińska,

·        Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Janina Nalepa,

·        Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Józefa Zbrońska,

·        Dyrektor Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej – Maria Sosin,

·        Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu – Jolanta Koszkul,

·        Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” - Zofia Wcisło

·        Dyrektorzy, nauczyciele gimnazjów i szkół podstawowych z gminy Stary Sącz.

Organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program artystyczny:

Konkursy:- pokaz mody sportowo-ekologicznej  – dla uczniów Szkół Podstawowych klasy I – III,

- konkurs piosenki dla uczniów   Szkół   Podstawowych, klasy IV- VI,

- konkurs wiedzy „Jesteś tym, co jesz” - dla uczniów gimnazjum,

Wystawę prac plastycznych z konkursów:

-„ Owoce, warzywa mają głos” ( w klasach I – III SP),

- „ Aktywność fizyczna - skok do zdrowia” ( w klasach IV – VI  SP),

- „ Przyciągnij zdrowie” ( gimnazja),

Spora grupa uczniów naszej szkoły przystąpiła do konkursów zaproponowanych przez organizatorów. Tym bardziej uroczystość rozdania nagród była dla nas szczególnie ważna. Oto nazwiska osób wyróżnionych:

W konkursie plastycznym „ Przyciągnij zdrowie”

III miejsce - Magdalena Chruślicka, Jakub Wójs

IV miejsce - Kinga Owsianka, Sylwia Lizoń

V miejsce - Barbara Opyd, Karol Królewski

Wyróżnienia: Joanna Migacz, Damian Kupiec

 Konkurs wiedzy „Jesteś tym, co jesz”

I miejsce - Kamila Chebda, Magdalena Ogorzały

IV miejsce - Joanna Ćwik

 

Przypominając, jak ważny w życiu każdego człowieka jest wybór zdrowego stylu życia,  Liderzy Promocji Zdrowia działający w naszej szkole wraz z opiekunami w ciągu całego roku podjęli szereg działań promujących zdrowie:

·                    Realizacja programów profilaktycznych m.in.  „Znajdź właściwe rozwiązanie” za realizację którego szkoła otrzymała certyfikat,

 

 

·                    Organizacja Szkolnego Dnia Zdrowia - quizy, konkursy, dekoracja korytarzy szkolnych, zdrowy owoc dla każdego, pomiar BMI oraz ciśnienia tętniczego,

·                    Audycja radiowa „Pamiętaj! Masz tylko jedno życie”,

·                    Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pracowników PPP

Na terenie szkoły przebieg zajęć koordynowała  pani pedagog Małgorzata Koszyk, którą wspierały: Halina Madziar, Anna Liburska, Ewa Załubska, Justyna Tyka i Małgorzata Wąchała.

 

                                                     

 

Autor: Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.