• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Egzamin Gimnazjalny


23 kwietnia 2014r. uczniowie gimnazjum rozpoczęli zmagania z¤testem, który sprawdza ich wiedzę i zdobyte podczas nauki w gimnazjum umiejętności. W pierwszym dniu uczniowie piszą egzamin w części humanistycznej.
Został on podzielony na części Historia i WoS oraz Język Polski.

 24 kwietnia 2014r. gimnazjaliści zmagali się z częścią matematyczno-przyrodniczą. Egzamin został podzielony na: Przedmioty przyrodnicze oraz Matematykę.

 

Dzisiaj, 25 kwietnia trzecioklasiści rozwiązywali testy z języka nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.  W naszym gimnazjum uczniowie zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego i z języka niemieckiego. 

 
arkusze egzaminacyjne:
(przykładowe odpowiedzi zaczerpnięto z portalu edulandia.pl)
 
 

Matematyka, odpowiedzi

 Język angielski - poziom podstawowy, odpowiedzi, transkrypcja

 Język angielski - poziom rozszerzony, odpowiedzi, transkrypcja

 Język niemiecki - poziom podstawowy, odpowiedzi, transkrypcja

 Język niemiecki - poziom rozszerzony, odpowiedzi,transkrypcja

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.