Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

PISZĄ O NAS... Het na hore bez skole czyli gdzieś w górę przez kamienie, sadeczanin.info, 15.06.2015


czytaj online

Wspólna wycieczka Polaków i Węgrów połączona z warsztatami przyrodniczymi i polsko-węgierski konkurs o Popradzkim Parku Krajobrazowym odbyła się w ramach wizyty bratanków w zaprzyjaźnionej szkole w Starym Sączu.

 

Grupa młodzieży węgierskiej z Radnóti Miklós Gimnázium w Dunakeszi na Węgrzech (jest to zespół szkół, w której mieści się szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna) wraz z nauczycielami przyjechała w ramach rewizyty do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Wraz ze starosądeckimi kolegami wybrali się na atrakcyjną wycieczkę ścieżką przyrodniczą na Woli Kroguleckiej


'Het na hore bez skole' to ścieżka przyrodnicza utworzona na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Woli Kroguleckiej. W polsko-węgierskiej przygodzie, która rozpoczęła się w siedzibie oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, wzięła udział młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera i Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, młodzież ze szkoły Radnóti Miklós Gimnázium z Dunakeszi na Węgrzech, a także gimnazjaliści z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Gołkowic, którzy również w tym samym czasie realizowali program współpracy międzynarodowej. To niecodzienne przedsięwzięcie odbyło się dzięki przychylności Marka Kroczka, kierownika oddziału ZPKWM w Starym Sączu; Grzegorza Skalskiego, nauczyciela przedmiotów leśnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, który był pomysłodawcą zorganizowania jednego z punktów programu DNI POLSKO-WĘGIERSKICH na ścieżce przyrodniczej w Popradzkim Parku Krajobrazowym, a także dzięki koordynatorom współpracy polsko-węgierskiej Beacie Damasiewicz i Dominice Olech, które opracowały w języku angielskim (również z elementami węgierskimi) karty pracy dotyczące informacji o bogactwie flory Popradzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o materiały informacyjne otrzymane od ZPKWM.
50-osobowa grupa polsko-węgierska udała się pieszo od strony Barcic krętą drogą w górę do pierwszego przystanku ścieżki- Centrum Edukacji Przyrodniczej. Już od samego początku Węgrzy mogli podziwiać skąpane w słońcu krajobrazy. Każdy uczestnik otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Cała grupa została oficjalnie powitana przez kierownika oddziału ZPKWM w Starym Sączu, Marka Kroczka. Uczestnicy wycieczki otrzymali również konkursowe karty pracy w języku angielskim. Na trasie ścieżki znajdowało się osiem przystanków wyznaczonych w postaci kamiennych głazów. Za każdym razem polska i węgierska młodzież poznawała różne gatunki roślin i miała okazję do bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Gabriela Porębska oraz Jan Berowski, uczniowie Technikum Leśnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu opowiadali w języku angielskim o gatunkach roślin typowych dla poszczególnych przystanków. Efektem współpracy polsko-węgierskiej było również to, iż młodzież węgierska poznawała nazwy polskie charakterystycznych dla tego terenu roślin, a uczniowie z Polski próbowali swoich sił w popranym wypowiedzeniu nazw tych samych roślin po węgiersku. Zarośla śródpolne, dąb bezszypułkowy, buczyna karpacka; sosna, jawor i jesion, lipa drobnolistna to nazwy kolejnych przystanków na trasie ścieżki. Dwie grupy prowadzone przez pracowników Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Marka Kroczka oraz Wojciecha Skocznia mogły zobaczyć bogactwo przyrodnicze gór, a także powierzchniowy pomnik przyrody Głęboki Jar.

To tam nadszedł czas odpoczynku, ale także było to doskonałe miejsce na drugi etap polsko-węgierskiego konkursu przyrodniczego o Popradzkim Parku Krajobrazowym. Zadaniem uczniów było narysowanie w polsko-węgierskich parach siedmiu gatunków roślin, których nazwy zostały podane w języku polskim, angielskim i oczywiście węgierskim. Powstały szkice głogu, zawilca, lipy drobnolistnej, dębu bezszypułkowego, leszczyny pospolitej, skrzypu polnego i jesionu, które zostały ocenione przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Na zakończenie polsko-węgierskiej wyprawy była okazja do podziwiania pięknej panoramy na krajobraz Doliny Popradu z punktu widokowego znanego jako "Ślimak", znajdującego się na szczycie góry Dzielnica (539 m n.p.m.) w Woli Kroguleckiej.

Zwycięzcami konkursu polsko-węgierskiego w języku angielskim pod hasłem "Roślinność Popradzkiego Parku Krajobrazowego" zostali Joanna Ćwik z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu oraz Reka Kissimon z Radnóti Miklós Gimnázium w Dunakeszi na Węgrzech. II miejsce zdobyła Gabriela Policht z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz Blanka Tóth z Węgier. III miejsce otrzymała Gabriela Porębska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu) oraz Henrietta Kincses z Węgier, a wyróżnienie Kamila Nowak z Technikum Obsługi Turystycznej w ZSP w Starym Sączu oraz Regina Soós z Radnóti Miklós Gimnázium. Fundatorem nagród był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

(Rob)
Fot. arch.

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.