• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

PISZĄ O NAS... Gołkowice: Polsko-węgierska współpraca szkół, sadeczanin.info, 12.06.2015


czytaj online

Grupa młodzieży węgierskiej z Radnóti Miklós Gimnázium w Dunakeszi na Węgrzech (jest to zespół szkół, w której mieści się szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna) wraz z nauczycielami przyjechała w ramach rewizyty do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Szkoły te od sześciu lat koordynują program współpracy międzynarodowej ze szkołą węgierską z Dunakeszi. Tegoroczny program współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze szkołą średnią na Węgrzech koordynuje Beata Damasiewicz wraz z Dominiką Olech, a w przypadku szkół gimnazjalnych Ewa Jasińska oraz Iwona Łukasik. W uroczystości wzięła również udział pani Renata Burchel, dyrektor gimnazjum w Gołkowicach wraz z z-ca dyrektora panią Gabrielą Szewczyk. Prowadzący uroczystość powitali również Węgrów w imieniu dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, pani Małgorzaty Konstanty.

- W uroczystości powitania grupy węgierskiej, która odbyła się w Gołkowicach uczestniczyło również 3 uczniów z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu - informuje Beata Damasiewicz. - Dla samych uczniów jest to świetna okazja do tego, aby doskonalić praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Program współpracy międzynarodowej trwający od sześciu lat przynosi wiele korzyści, gdyż umożliwia poznanie piękna naszych krajów, a także jest sposobem na to, by nawiązać polsko-węgierskie przyjaźnie.

Węgrzy zostali powitani przez uczniów kl. III Technikum Obsługi Turystycznej Martę Srokę oraz Magdalenę Ziemianek oraz Karola Pierzchałę z Gimnazjum w Gołkowicach. Na stole pojawiła się symboliczna europejska łąka, na której zamiast kwiatów rosły polskie flagi i flagi Unii Europejskiej, a metaforycznymi kwiatami byli wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji programu współpracy.

Przyszła długo oczekiwana chwila, gdy zostały przedstawione nazwiska uczniów z Węgier oraz goszczącej ich młodzieży z Polski. Uczniowie wymienili się prezentami, była chwila na wspólne zdjęcia, grupa węgierska otrzymała program pobytu opatrzony logo tegorocznej edycji współpracy międzynarodowej z mottem 'Poland-Hungary: Learning a language together'. Pomysłodawcą projektu był Michał Janczak z ZSP w Starym Sączu, a ostateczną wersję projektu opracował absolwent Technikum Informatycznej z ZSP w Starym Sączu, Daniel Słowik. Zanim uczniowie z Polski w towarzystwie swoich nowych kolegów udali się do domu obejrzeli jeszcze skecze w języku angielskim w biurze informacji turystycznej oraz w biurze podróży. Część artystyczną na wesoło, której pomysłodawczynią była Anna Duda, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, poprowadziła Aneta Kachniarz z Gimnazjum w Gołkowicach, a aktorami byli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu Karol Mikołajczyk, Daniel Podgórni, Agata Pasiut, Kamila Nowak oraz Grzegorz Posobiec. Uroczystość powitania grupy węgierskiej zakończyła się wesołym akcentem, a na Węgrów czeka teraz wiele atrakcji, m.in. warsztaty językowo-kulturoznawcze w języku angielskim, konkurs przyrodniczy, wycieczka górska, a przede wszystkim okazja do tego, by przez te kilka dni szlifować język angielski.

(Rob)
Fot.arch.

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.