Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Religia
 
Język polski
 
Język angielski
 
Język niemiecki
 
Historia
 
Wiedza o społeczeństwie
 
Geografia

 
Biologia
 
 
 
Chemia
 
Fizyka
 
Matematyka
 
Informatyka
 
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
 
Muzyka
Plastyka
Wymagania edukacyjne
Zajęcia artystyczne
 
Technika
 
Przyroda

Wymagania w klasie 4 - SP

 

Nauczanie wczesnoszkolne

Wymagania edukacyjne do klasy 2
Wymagania edukacyjne z religii dla klasy 2
Szczegółowe zasady oceniania uczniów klas 1-3
Wymagania edukacyjne do klasy 1

 

Za treść powyższych dokumentów odpowiada nauczyciel danego przedmiotu.

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.